Canlı İzle Dost FM Hatim Cüzü Al

Hikmet Arayışları Kasım Ayı Konuları

01 Kasım 2012 Perşembe ( 17 Zilhicce 1433 )
Mevzu: Bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olduğu gibi; cemaatin gayretleri ile hasıl olan bir neticeyi, o cemaatin reisine veya üstadına vermek, hem cemaate ve hem de o üstad veya reise zulümdür.
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Fâtır sûresi, 32. âyet

02 Kasım 2012 Cuma (18 Zilhicce 1433)
Mevzu: Nisbet-i kayyûmiyet nedir?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Bakara sûresi, 255. âyet

05 Kasım 2012 Pazartesi (21 Zilhicce 1433)
Mevzu: İnsanın, kâinatın ‘özeti olarak’ yaratılması ne demektir, insan kâinatın özeti olarak yaratıldığını fark edip gereklerine uygun davranmaya çalıştığında, insana ne gibi güzel kapılar açılır?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Tîn sûresi

06 Kasım  2012 Salı (22 Zilhicce 1433)
Mevzu: İsm-i Âzam, Esma-i Hüsnâ içinde gizlidir ve herkes için  farklıdır
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Â’raf sûresi, 180. âyet

07 Kasım 2012 Çarşamba (23 Zilhicce 1433)
Mevzu: Allah (c.c); bütün  mahlûkâtın istek ve dertlerini bizzat dinler ve cevaplandırır
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Yâsîn sûresi, 83. âyet

08 Kasım 2012 Perşembe (24 Zilhicce 1433)
Mevzu: Cenab-ı Hakk’ın yarattığı mahlûkattan ve hadiselerden ‘daha güzeli’ asla düşünülemez.
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Secde sûresi, 7. âyet

09 Kasım 2012 Cuma (25 Zilhicce 1433)
Mevzu:Cenab-ı Hak; dağları yer yüzü gemisinin ‘hazineli direkleri’ yapmıştır
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Nebe sûresi, 6. ve 7. âyetler
-Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da bire hazineli direk yapmadık mı? (Nebe sûresi, 6. ve 7. âyetler)

12 Kasım 2012 Pazartesi (28 Zilhicce 1433)
Mevzu: Ceset ruha dayandığı gibi; maddî ve cismânî olan âlem-i şehâdet dahi esmâ-i İlâhiyeye dayanır
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Tâhâ sûresi, 8. âyet)
-Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.(Tâhâ sûresi, 8. âyet)

13 Kasım 2012 Salı (29 Zilhicce 1433)
Mevzu: ‘Ettehıyyâtü lillâh’ duasını namazda okumak, Cenab-ı Hakk’a ‘manen yaklaşmanın’ en ehemmiyetli vesîlelerindendir
Mevzu ile alakalı hadîs-i şerîf: ‘Namaz; müminin miracıdır’

14 Kasım 2012 Çarşamba (30 Zilhicce 1433)
Mevzu: Denizler ve içindeki bütün mahlûkât, dâima Allah’ı (c.c) tesbih eder ve her bir insana, aslî vazifesini mütemâdiyen hatırlatır
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîmeler; Câsiye sûresi, 12. ve 13. Âyetler

15 Kasım 2012 Perşembe (01 Muharrem 1434)
Mevzu: İlham nedir? İlhamın, vahiyden farkları nelerdir?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Şems sûresi, 1-10. Âyetler

16 Kasım 2012 Cuma (02 Muharrem 1434)
Mevzu:Âhirete îman; gençlerin ve ihtiyarların, dünya hayatına bakışlarını nasıl etkiler?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Rûm sûresi, 50. Âyet

19 Kasım 2012 Pazartesi (05 Muharrem 1434)
Mevzu: Namaz, kalb ve ruhun gıdasıdır; namazı terk edenin kalb ve ruhunda sıkıntılar başlar
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Bakara sûresi, 45. Âyet

20 Kasım 2012 Salı (06 Muharrem 1434)
Mevzu: İnsan; âhireti unutursa, bu dünyadan bile hayvan kadar lezzet alamaz. Niçin?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Â’raf sûresi, 179. Âyet

21 Kasım 2012 Çarşamba (07 Muharrem 1434)
Mevzu: Îmanın altı esasından birini, ‘tahkîki olarak’ ders almaya çalışan bir  mümin, imanın diğer esaslarını da tahkîki olarak ders almak ister
Mevzu ile ilgili âyet-i kerîme; Bakara sûresi, 285. Âyet

22 Kasım 2012 Perşembe (08 Muharrem 1434)
Mevzu: Bir cemiyette îman hakikatlerini ders alanlar çoğaldıkça, o cemiyette  insan haklarına hakîki manada saygı artar; mezkûr cemiyette insanlar hem haklarına sahip çıkarlar ve hem de başkalarının haklarına saygılı olurlar.
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Bakara sûresi, 279. Âyet

23 Kasım 2012 Cuma (09 Muharrem 1434)
Mevzu: Musîbete, şükredilir mi?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Teğâbün sûresi, 11. Âyet

26 Kasım 2012 Pazartesi (12 Muharrem 1434)
Mevzu: Radyo-televizyon; Allah’ın (c.c) insanlara ihsan ettiği  çok kıymetli nimetlerden olup, mezkûr nimetler –diğer nimetler gibi- imtihan mevzuudur
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîmeler; Neml sûresi, 38-40. Âyetler

27 Kasım 2012 Salı (13 Muharrem 1434)
Mevzu: Âhireti unutarak dünya nimetlerine tâlip olunması halinde; dünyadaki nimetler insanı sevindirmekten ziyade incitir
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Hac sûresi, 11. Âyet

28 Kasım 2012 Çarşamba (14 Muharrem 1434)
Mevzu: Kıyamet alametlerini anlamaya ve başkalarına anlatmaya çalışırken nelere dikkat edilmelidir?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Muhammed sûresi, 18. Âyet
29 Kasım 2012 Perşembe (15 Muharrem 1434)
Mevzu: Fâtiha sûresinde geçen ‘Âlemlerin Rabbi’ tabirindeki ‘âlemler’ ile kastedilen manalar neler olabilir?
Mevzu ile alakalı sûr; Fâtihâ sûresi
30 Kasım 2012 Cuma (16 Muharrem 1434)
Mevzu: Fen ve ilimle dalâlete düşmek nasıl olur, fen ve ilimle dalâlete düşenlerin, o halden kurtulmalarına yardımcı olmaya çalışırken nasıl bir metot takip edilmelidir?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîmeler; Kasas sûresi, 76-78. Âyetler


     Paylaş Bu yazı toplam 1338 defa okundu
      
YORUMLAR
Yorum Yaz Tüm Yorumlar