Canlı İzle Dost FM Hatim Cüzü Al

Hikmet Arayışları Kasım Ayı Konuları

01 Kasım 2012 Perşembe ( 17 Zilhicce 1433 )
Mevzu: Bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olduğu gibi; cemaatin gayretleri ile hasıl olan bir neticeyi, o cemaatin reisine veya üstadına vermek, hem cemaate ve hem de o üstad veya reise zulümdür.
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Fâtır sûresi, 32. âyet

02 Kasım 2012 Cuma (18 Zilhicce 1433)
Mevzu: Nisbet-i kayyûmiyet nedir?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Bakara sûresi, 255. âyet

05 Kasım 2012 Pazartesi (21 Zilhicce 1433)
Mevzu: İnsanın, kâinatın ‘özeti olarak’ yaratılması ne demektir, insan kâinatın özeti olarak yaratıldığını fark edip gereklerine uygun davranmaya çalıştığında, insana ne gibi güzel kapılar açılır?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Tîn sûresi

06 Kasım  2012 Salı (22 Zilhicce 1433)
Mevzu: İsm-i Âzam, Esma-i Hüsnâ içinde gizlidir ve herkes için  farklıdır
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Â’raf sûresi, 180. âyet

07 Kasım 2012 Çarşamba (23 Zilhicce 1433)
Mevzu: Allah (c.c); bütün  mahlûkâtın istek ve dertlerini bizzat dinler ve cevaplandırır
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Yâsîn sûresi, 83. âyet

08 Kasım 2012 Perşembe (24 Zilhicce 1433)
Mevzu: Cenab-ı Hakk’ın yarattığı mahlûkattan ve hadiselerden ‘daha güzeli’ asla düşünülemez.
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Secde sûresi, 7. âyet

09 Kasım 2012 Cuma (25 Zilhicce 1433)
Mevzu:Cenab-ı Hak; dağları yer yüzü gemisinin ‘hazineli direkleri’ yapmıştır
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Nebe sûresi, 6. ve 7. âyetler
-Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da bire hazineli direk yapmadık mı? (Nebe sûresi, 6. ve 7. âyetler)

12 Kasım 2012 Pazartesi (28 Zilhicce 1433)
Mevzu: Ceset ruha dayandığı gibi; maddî ve cismânî olan âlem-i şehâdet dahi esmâ-i İlâhiyeye dayanır
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Tâhâ sûresi, 8. âyet)
-Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.(Tâhâ sûresi, 8. âyet)

13 Kasım 2012 Salı (29 Zilhicce 1433)
Mevzu: ‘Ettehıyyâtü lillâh’ duasını namazda okumak, Cenab-ı Hakk’a ‘manen yaklaşmanın’ en ehemmiyetli vesîlelerindendir
Mevzu ile alakalı hadîs-i şerîf: ‘Namaz; müminin miracıdır’

14 Kasım 2012 Çarşamba (30 Zilhicce 1433)
Mevzu: Denizler ve içindeki bütün mahlûkât, dâima Allah’ı (c.c) tesbih eder ve her bir insana, aslî vazifesini mütemâdiyen hatırlatır
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîmeler; Câsiye sûresi, 12. ve 13. Âyetler

15 Kasım 2012 Perşembe (01 Muharrem 1434)
Mevzu: İlham nedir? İlhamın, vahiyden farkları nelerdir?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Şems sûresi, 1-10. Âyetler

16 Kasım 2012 Cuma (02 Muharrem 1434)
Mevzu:Âhirete îman; gençlerin ve ihtiyarların, dünya hayatına bakışlarını nasıl etkiler?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Rûm sûresi, 50. Âyet

19 Kasım 2012 Pazartesi (05 Muharrem 1434)
Mevzu: Namaz, kalb ve ruhun gıdasıdır; namazı terk edenin kalb ve ruhunda sıkıntılar başlar
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Bakara sûresi, 45. Âyet

20 Kasım 2012 Salı (06 Muharrem 1434)
Mevzu: İnsan; âhireti unutursa, bu dünyadan bile hayvan kadar lezzet alamaz. Niçin?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Â’raf sûresi, 179. Âyet

21 Kasım 2012 Çarşamba (07 Muharrem 1434)
Mevzu: Îmanın altı esasından birini, ‘tahkîki olarak’ ders almaya çalışan bir  mümin, imanın diğer esaslarını da tahkîki olarak ders almak ister
Mevzu ile ilgili âyet-i kerîme; Bakara sûresi, 285. Âyet

22 Kasım 2012 Perşembe (08 Muharrem 1434)
Mevzu: Bir cemiyette îman hakikatlerini ders alanlar çoğaldıkça, o cemiyette  insan haklarına hakîki manada saygı artar; mezkûr cemiyette insanlar hem haklarına sahip çıkarlar ve hem de başkalarının haklarına saygılı olurlar.
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Bakara sûresi, 279. Âyet

23 Kasım 2012 Cuma (09 Muharrem 1434)
Mevzu: Musîbete, şükredilir mi?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Teğâbün sûresi, 11. Âyet

26 Kasım 2012 Pazartesi (12 Muharrem 1434)
Mevzu: Radyo-televizyon; Allah’ın (c.c) insanlara ihsan ettiği  çok kıymetli nimetlerden olup, mezkûr nimetler –diğer nimetler gibi- imtihan mevzuudur
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîmeler; Neml sûresi, 38-40. Âyetler

27 Kasım 2012 Salı (13 Muharrem 1434)
Mevzu: Âhireti unutarak dünya nimetlerine tâlip olunması halinde; dünyadaki nimetler insanı sevindirmekten ziyade incitir
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Hac sûresi, 11. Âyet

28 Kasım 2012 Çarşamba (14 Muharrem 1434)
Mevzu: Kıyamet alametlerini anlamaya ve başkalarına anlatmaya çalışırken nelere dikkat edilmelidir?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîme; Muhammed sûresi, 18. Âyet
29 Kasım 2012 Perşembe (15 Muharrem 1434)
Mevzu: Fâtiha sûresinde geçen ‘Âlemlerin Rabbi’ tabirindeki ‘âlemler’ ile kastedilen manalar neler olabilir?
Mevzu ile alakalı sûr; Fâtihâ sûresi
30 Kasım 2012 Cuma (16 Muharrem 1434)
Mevzu: Fen ve ilimle dalâlete düşmek nasıl olur, fen ve ilimle dalâlete düşenlerin, o halden kurtulmalarına yardımcı olmaya çalışırken nasıl bir metot takip edilmelidir?
Mevzu ile alakalı âyet-i kerîmeler; Kasas sûresi, 76-78. Âyetler

i dreamed i cheated on my boyfriend should i cheat on my boyfriend i cheated on my boyfriend now what
how to make your wife cheat married and wanting to cheat married and wanting to cheat
why do husbands cheat why men have affairs dating a married woman

     Paylaş Bu yazı toplam 1381 defa okundu
      
YORUMLAR
Yorum Yaz Tüm Yorumlar