Kategori: News

HİKMET ARAYIŞLARI ARALIK 2019 MEVZULARI

02 Aralık 2019 Pazartesi-05 Rebiu’l Ahir 1441 Zafer, muvaffakiyet; Allah’tandır ve çok hassas, çok dikkat isteyen bir imtihan mevzuudur. 03 Aralık 2019 Salı- 06 Rebiu’l Ahir 1441 Kevser suresini anlamaya çalıştığımızda öncelikle nelerin hatırlatıldığını fark ederiz? 04 Aralık 2019 Çarşamba- 07 Rebiu’l Ahir 1441 Haklı da olsa münakaşa yapmamak ve münakaşayı terk etmek, kamil imanın […]

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI KASIM 2019 MEVZULARI

01 Kasım 2019 Cuma-04 Rebiu’l Evvel 1441 “Hakikî ve elemsiz lezzet, yalnız imanda ve iman ile olabilir” 04 Kasım 2019 Pazartesi-07 Rebiu’l Evvel 1441 Kainata dikkatle ve ibretle bakmak; insana mes’uliyetlerini hatırlatır.Nasıl? 05 Kasım 2019 Salı- 08 Rebiu’l Evvel 1441 Ölümü hatırlayarak yaşamak; hayatın değerini fark etmeye vesile olur. 06 Kasım 2019 Çarşamba-09 Rebiu’l Evvel […]

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI 2019 EKİM MEVZULARI

01 Ekim 2019 Salı-02 Safer 144 Umumi musibet; ekseriyetin hatasından dolayı gönderildiği için, ekseriyetin tevbe/istiğfarı ile kaldırılır.. “Bir bela, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.” ( Enfal suresi; 25. ayetin meali) “…umumî musibetler, ekser nâsın hatasından geldiği cihetle, o insanların ekseri, -kısm-ı a’zamı- tövbe ve nedamet ve istiğfar […]

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI EYLÜL 2019 MEVZULARI

16 Eylül 2019 Pazartesi -17 Muharrem 1441 – Dini musibet nedir? 17 Eylül 2019 Salı – 18  Muharrem 1441 -Tefekkür nedir? 18 Eylül 2019 Çarşamba – 19  Muharrem 1441 (Sabah yayınlanan on beş dakikalık program) Allah’ın güzel isimlerinden “Hakim” isminin tecellilerine nasıl şahit ve ayna olabiliriz? 18 Eylül 2019 Çarşamba-19 Muharrem 1441 (Akşam Yayınlanan Risale […]

Devam...

Hikmet Arayışları 2019 Nisan Ayı Mevzuları

Nisan/2019 Hikmet Arayışları 01 Nisan 2019 Pazartesi-25 Receb 1440 Mevzu: Dünyayı ve içindeki mahlukatı, Allah’ı unutturacak şekilde değil; daima Allah’ı hatırlatacak ve Allah’a muhabbeti ziyadeleştirecek şekilde sevmemiz gerekir. Nasıl? “Elhasıl: Dünyayı ve ondaki mahlukatı mana-yı harfiyle sev. Mana-yı ismiyle sevme. “Ne kadar güzel yapılmış” de. “Ne kadar güzeldir” deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine […]

Devam...

Hikmet Arayışları 2019 Mart Ayı Mevzuuları:

01 Mart 2019 Cuma-24 Cemaziye’ l Ahir 1440 Mevzu: Günaha ısrarla devam eden; cehennemin varlığından rahatsız olur ve bu hal gitgide inkara kadar gider.. …………………..,.,……………………………. “Günahkar hevaperest, rahat-ı kalbi için, Cehennemi istemez. Cehennem aleyhinde, her şeyi alkışlıyor. Bu arzuyla gitgide, inkara kadar gider. RN-Âsâr-ı Bediiye/631) ………….……………. ……………,, “Hem meselâ: Cehennem azabını intac eden büyük bir […]

Devam...

Hikmet Arayışları 2019 Ocak Ayı Mevzuları:

01 Ocak 2019 Salı-23 Rebiu’l Ahir 1440Mevzu: Muğayyebat-ı hamse nedir?-Lokman suresi; 34. ayet.“-Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. -O, yağmuru indirir,Rahimlerdekileri O bilir. -Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. -Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” ( Lokman suresi; 34. ayetin meali)02 Ocak 2019 Çarşamba-24 […]

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI 2018 NİSAN AYI KONULARI

02  Nisan 2018  Pazartesi-15  Receb  1439 Mevzu: Mü’min  kardeşinin hatalarını arayan ve başkalarına anlatan  ( yani gıybet yapan); cemiyet hayatında  ‘fesat aleti’ olur. 03  Nisan 2018  Salı-16  Receb 1439 Mevzu: “Namazda; ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.”  denilirken neler kastedilmiş olabilir? -Ra’d suresi; 28. ayet., 04 Nisan 2018  Çarşamba-17 Receb 1439 Mevzu: […]

Devam...

NİSAN

Nisan/2016  Hikmet Arayışları 01  Nisan  2016  Cuma  (23 Cemaziye’l  Ahir  1437) Mevzu: Çok tehlikeli bir manevi hastalık olan  ‘ümitsiz olmak’; niçin kalpteki bir manevi hastalığa  yani imanla ilgili bir probleme işaret eder? Mevzu ile alakalı ayet-i kerime; Yusuf suresi, 87. ayet 04  Nisan  2016  Pazartesi  (26  Cemaziye’l  Ahir  1437) Mevzu: Kur’an-ı  Kerim’i  anlatan dini ilimler ile kainatı […]

Devam...