03/04/2016 / İlmihal, Namaz

Mescidlere Ait Hükümler

490- Mescid, İslam mabetlerine (ibadet evlerine) verilen bir isimdir. Lûgatta "secde edilecek yer" demektir. Çoğuluna "mesacid" denir. Mescidlerin büyüğüne "Cami"...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Beni Nadir, Hendek ve Beni Kurayza Savaşları

139- Benî Nadir Yahudileri, Medine'ye iki saat uzakta olan "Zühre" köyünde otururlardı. Müslümanların aleyhinde çalışmamak üzere verdikleri sözü bozmaya başladılar....
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Hudeybiye Andlaşması ve Hayber Savaşı

143- Hicretin altıncı yılı idi. Peygamber Efendimiz Beytullah'ı ziyaret için Zilkade ayının başında bin beş yüz kadar ashabla Medine'den çıktı,...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Hazret-i Peygamberin Hükümdarları İslâm Dinine Davet Etmesi

151- Hazret-i Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz, bütün milletlere peygamber gönderilmiş olduğundan İslâm dinine davet için Hicretin yedinci yılı...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Umretü’l-Kaza ve Mu’te Savaşı

153- Peygamber Efendimiz Hicretin yedinci yılı Zilkade ayında Umre için (Kâbeyi tavaf ve sa'y için) Medine'den iki bin ashabı ile...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Mekke’nin Fethi

157- Hicretin sekizinci yılında Beni Bekr kabilesi, müslümanların koruması altında bulunan Huzaa kabilesi üzerine ansızın saldırırdı. Kureyş Reislerinden bazıları da...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Huneyn Savaşı İle Evtas Olayı

62- Mekke'nin fethi üzerine birçok kabileler müslüman oldular. Ancak en büyük kabilelerden olan "Beni Havazin ve Beni Sakıf' kabileleri savaşa...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Tebük Savaşı

164- Hicretin dokuzuncu yılı idi. Romalıların Şam'da İslama karşı büyük bir ordu hazırlamış oldukları haberi geldi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Veda Haccı

168- Hicretin onuncu yılında Veda Haccı olmuştur. Şöyle ki: Zilhicce ayına on gün vardı. Hazret-i Peygamber Efendimiz hac farizasını yerine...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Peygamber Efendimizin Ahirete Göç Etmeleri

171- Peygamber Efendimiz, Veda haccından sonra ahiret hazırlıklarına başlamıştı. Hicretin on birinci yılı Sefer ayının son günlerinde şiddetli bir baş...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

EK : Peygamberimizde Görülen Olgunluk ve Güzellikler

178- Bilindiği gibi, insanlara ait olgunluk halleri başlıca iki kısımdır. Bir kısmı (insanın iradesine bağlı olmayı insanın doğuştan sahib olduğu...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kurban Ve Av

Kurban

Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer'î Hikmeti 1- Kurban Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kurban Ve Av

Zebh, Zebiha ve Tezkiyenin Mahiyetleri

41- Zebh, hayvanın boğazına bıçak vurup boğazlamak ve damarlarını kesmek demektir. Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da "Zebiha" denir. Tezkiye de,...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kurban Ve Av

Etleri Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar

47- Yaratılışında vahşet ve bayağılık olmayan, iğrenç görülmeyen hayvanların etleri din ölçüleri içinde helaldir, yenebilir. Tavuk kaz, ördek, zürafa, deve...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kurban Ve Av

Kimlerin Boğazlayacağı Hayvanların Eti Yenir veya Yenmez

65- Müslümanların ve kitab ehli olan Yahudî ve Hıristiyanların, kadın dahi olsalar, Besmele ile (Allah'ın adını anarak) boğazlayacak oldukları hayvanların,...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kurban Ve Av

Meytenin Mahiyeti ve Hükmü

68- Kendi başına ölmüş olan herhangi bir hayvana Meyte (Leş) denir. Böyle bir hayvan temiz değildir, yenmez. Boğazlanmayıp da boğulmuş...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kurban Ve Av

Avın Mahiyeti ve Caiz Oluşu

71- Sayd (av), yaratılışında vahşi olup insandan kaçınan, eti yensin yenmesin, herhangi bir hayvandır ki, ele geçirilmesi ancak bir hile...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kurban Ve Av

Nelerle Av Yapılır?

74- Av, ya öğretilmiş köpek, doğan, pars, atmaca ve şahin gibi bir hayvanla yahut yaralayan ve öldüren bir silahla veya...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kurban Ve Av

Av Hayvanında Aranılan Şartlar

77- Bir av etinin yenilebilmesi için şu şartlar gereklidir: 1) Av, dinimizce eti yenen hayvanlardan olmalıdır. 2) Avcı, hayvan boğazlamaya...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kurban Ve Av

Avla İlgili Çeşitli Meseleler

78- Avlanacak birçok hayvan için bir Besmele yeterlidir. Şöyle ki: Avcı silah atarken veya öğretilmiş hayvanı salıverirken bir kez "Bismillâhi...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kerahat Ve İstihsan

İstikraz (Ödünç Alma) Meseleleri

96- İstikraz (borç alıp verme) muamelesi, altın ve gümüş gibi yalnız misliyat denilen tartılır şeylerde, ölçeğe bağlı buğday ve arpa...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kerahat Ve İstihsan

İslâmda Yapılması Yasak Şeyler

104- Ferdlerin ve cemiyetlerin selametine, selamet ve mutluluğuna aykırı olan şeyler, İslam dininde yasaktır, haramdır. Bunların yapılması, hem dünyaca, hem,...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kerahat Ve İstihsan

Yenip İçilmesi Helâl Olan ve Olmayan Şeyler

109- Eşyada yenip içilme bakımından asıl olan mubah olmaktır. Bütün eşya, aslında insanların yararlanmaları için yaratılmıştır. Onun için aslında temiz...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kerahat Ve İstihsan

Yiyip İçme Mikdarı ve Bunların Edebleri

121- Ölmeyecek kadar yiyip içmek farzdır. Çünkü böyle bir yemekle insan oruç tutmaya ve ayakta namaz kılmaya güç kazanabilir. Öyle...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kerahat Ve İstihsan

Giyilmesi ve Kullanılması Gerekli ve Caiz Olup Olmayan Şeyler

133- Her müslüman için avret yerlerini örtecek şekilde sıcaktan ve soğuktan korunacak kadar elbise giymek farzdır. Bu elbiselerin etekleri, erkeklerde...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kerahat Ve İstihsan

Lukataların (Buluntu Malların) Mahiyeti ve Hükümleri

148- Bir yerde bulunan ve sahibi bilinmeyen yitik bir mala "Lukata" denir. Bunu o yerden alıp kaldırmaya "İltikat" ve bunu...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kerahat Ve İstihsan

İslamda Eğlence ve Yarışmaların Hükmü

160- İslamda meşru sayılan eğlenceler mubahtır. Oyun ve eğlence denilen birtakım zararlı ve faydasız eğlenceler ise caiz değildir. Bunların bir...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kerahat Ve İstihsan

İslamda İnsanların Hayat ve Organ Dokunulmazlığı

163- İnsanların bedenleri ve organları hayatta olduğu gibi, öldükten sonra da hürmet edilmeye layıktır ve dokunulmazlığı vardır. Onun için herhangi...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kerahat Ve İstihsan

Hayvanlara Yumuşak Davranmanın Gereği

173- İslam dininde bütün yaratıklara şefkatle muamele yapılması bir görevdir. Özellikle hayvanlara zulüm yapılmayıp iyi bakılması gerekir. Hayvanları fazla yormamalıdır,...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Kerahat Ve İstihsan

İslâmda Maddî ve Manevî Temizlik

178- İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Namaz

Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenip Okumak ve Dinlemek Görevleri

463- Her müslümana, namazı caiz olacak kadar Kur'ân-ı Kerîm'den ezberlemek bir farzı ayndır. Fatiha sûresi ile diğer bir sûreyi ezber...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Namaz

Namazların Mekruhları

474- Namaz içinde yapılması veya yapılmaması mekruh olan şeyler tahrîmî (harama yakın) ve tenzihi (helâla yakın) olmak üzere iki kısımdır....
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Namaz

Şehidler ve Onlara Ait Hükümler

628- Şehidlik büyük bir derecedir. Allah yolunda canını veren bir müslümana "Şehîd" denir, çoğulu Şüheda'dır. Böyle bir adama şehîd denilmesi,...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Namaz

Namazı Bozan ve Bozmayan Şeyler

475- "Fesad" bozulma ve "İfsad" da, bozma demektir. Bunların karşıtı "Salâh (Sıhhat)" ve "Islah" dır. İbadetlerde fesad ile "butlan" birdir....
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Namaz

Mescidlere Ait Hükümler

490- Mescid, İslam mabetlerine (ibadet evlerine) verilen bir isimdir. Lûgatta "secde edilecek yer" demektir. Çoğuluna "mesacid" denir. Mescidlerin büyüğüne "Cami"...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Namaz

Cenaze

Cenaze İle İlgili Vacipler ve Görevler 519- Cenaze ölü demektir. Ölmek üzere bulunan kimseye "muhtazar" denir. Muhtazarın yanında tevhid ve...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Namaz

Kabir ve Merakberel

615- Kabirleri ve kabristanları (mezarlıkları) güzel korumak, temiz tutmak ve ağaçlarla süslemek, hayatta olanlar için bir görevdir. Kabirleri çiğneyip üzerlerinden...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Namaz

İskat-ı Salât (Namaz Borcunu Düşürme) Meselesi

476- Kazaya kalmış beş vakit farz namazlarla vitir namazlarının bağışlanması umudu ile yapılan bir sadaka verme işlemine "İskat-ı Salât" denilmektedir....
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Oruç

Keffareti Gerektirmeyen Oruçlar

137- Ramazan orucundan başka hiç bir orucun bozulmasından dolayı bir ceza ve geçmişteki kusuru düzeltme olarak iki ay oruç tutmak...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Oruç

Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Özürler

160- Aşağıdaki on sebebden ötürü oruç tutmamak veya tutulmuş bir orucu bozmak mubahtır:     1) Yolculuk: Ramazanda en az üç...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Oruç

Keffaretin Mahiyeti ve Nevileri

167- Keffaret, lûgat deyiminde gidermek ve örtmek manasındadır. Allah, bazı kusurları ve günahları birtakım vesilelerle bağışlayıp örttüğünden bu vesilelerden her...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Oruç

Yeminin Mahiyeti ve Yemin Sayılıp Sayılmayan Şeyler

187- Yemin, lûgatta kuvvet manasınadır. Din deyiminde, bir işi yapmak veya yapmamak için verilen karara kuvvet kazandırılsın diye Yüce Allah'a...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Oruç

Kasem Suretiyle Olan Yeminin Nevileri ve Hükümleri

197- Kasem suretiyle olan yeminler: Lağıv (boş yere) yemin, Gamus (yalan yere) yemin ve mün'akıd (şarta bağlı yemin) kısımlarına ayrılır....
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Oruç

Yemine Dair Çeşitli Meseleler

198- Yemin birkaç tane olunca, keffaretler de ona göre olur. Yeminlerin yapıldığı yer değişmese de yine hüküm böyledir. Buna göre,...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Oruç

Nezrin Mahiyeti ve Nevileri

232- Nezir, Yüce Allah'a saygı için yasak olmayan bir işin yapılmasını üzerine alıp yüklenmektir. Böyle bir işin yapılmasını kendine vacib...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Oruç

Nezrin Şartları

235- Bir nezrin din yönünden sahih ve geçerli, yerine getirilmesi gerekli olabilmesi için şu şartları vardır: 1) Nezredilen şeyin cinsinden...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Oruç

Belirli ve Belirsiz, Mutlak ve Muallak Adaklar

236- "Nezrim olsun, yarın oruç tutayım" gibi bir adak, muayyen (belirlenmiş) bir adaktır. "Nezrim olsun, bir gün oruç tutayım" denilmesi...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Oruç

İtikâf

İtikâfın Mahiyeti, Nevileri ve Teşriî Hikmeti 257- İtikâf lûgat deyiminde bir şeye devam etmek manasındadır. Bir şeye devam eden kimseye...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, İslam Ahlakı

Şahsa Ait Görevler

12- İnsanların kendi nefislerine karşı da birtakım görevleri vardır. Bu görevlerin bir kısmı bedenlerine, bir kısmı da ruhlarına aittir. Başlıcaları...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, İslam Ahlakı

Ailevi Görevler

13- Aile hayatı, toplumsal varlığın başlangıcıdır. İslamda aile teşkilatı pek önemlidir. Aile ferdleri, başta zevc ile zevceden ve bunların çocuklarından...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, İslam Ahlakı

İçtimaî (Toplumsal) Görevler

14- Bilindiği üzere, insanlar yaratılış bakımından medenîdirler. Toplu bir halde yaşamak ihtiyacındadırlar. Bu yönden aralarında karşılıklı bir takım görevler bulunur....
Read More
03/04/2016 / İlmihal, İslam Ahlakı

İslâmda Muaşeret (Güzel Geçinme) Âdâbı

15- İslam dini, insanların muaşeretine (birbiriyle görüşüp konuşmalarına, toplum halinde medeniyet üzere yaşamalarına) büyük bir önem vermiştir. Müslümanların birbirleriyle geçinmelerinde...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, İslam Ahlakı

Güzel ve Çirkin Huylar

17) İttika: Yüce Allah'dan korkmak, haramdan ve şüpheli şeylerden sakınmaktır. Böyle bir hale "Takva" denir. Bunun sahibine de "Müttakî" denilir....
Read More
03/03/2016 / İlmihal, zekat

Ticaret Mallarının Zekatı

41- Her nevi ticaret malları zekata tabidir. Ticaret malları, uruz denilen mallardan ve kumaşlardan olabileceği gibi, buğday, arpa, pirinç benzeri...
Read More
03/03/2016 / İlmihal, zekat

Altın ile Gümüşün Zekatı

50- Altın ile gümüş ister külçe halinde olsun, ister darbedilmiş olsun, bunlar hangi maksadla bulundurulursa bulundurulsun, nisab mikdarına ulaşıp da...
Read More
03/03/2016 / İlmihal, zekat

Kağıt Paralarla Banknotların Zekatı

62- Kaime ve evrak-ı nakdiye denilen kağıt paralar, istenilen zamanda bankaların nakde çevirdiği ve bedellerinin alınabildiği banknotlar nakid para hükmündedir....
Read More
03/03/2016 / İlmihal, zekat

İstenen Borç Paraların Zekatı

64- Başkalarının üzerinde olup deyn (borç) denilen ve nisab mikdarına ulaşmış bulunan paralar zekata tabi olup olmama bakımından şöyle üç...
Read More
03/03/2016 / İlmihal, zekat

Arazi Ürünlerinin Zekatı

65- Arazi ürünlerinden devletçe alınacak mikdar, arazinin cinsine göre değişir. Bu mikdar, zekat, sadaka, haraç ve icar bedeli mahiyetinde olur....
Read More
03/03/2016 / İlmihal, zekat

Madenlerin ve Definelerin Zekatı

76- Yerlerin altında yaratılmış veya saklanmış olarak bulunan mallara "Rikaz" denir. Yaratılmış olanlar madenlerdir. Saklanmış olan mallar da, definelerdir ki,...
Read More
03/03/2016 / İlmihal, zekat

Zekatı Ödeme Yolları

79- Zekata bağlı olan altın, gümüş, ekin, hayvanat ve ticaret mallarının zekatlarını bizzat kendilerinden (ayinlerinden) vermek caiz olduğu gibi, bunların...
Read More
03/03/2016 / İlmihal, zekat

Zekatın Verileceği Yerler

93- Zekat verilecek kimseler, müslüman fakirler, miskinler, borçlular, yolcular, mükâtebler (sözleşmeli köleler), mücahidler ve amiller (zekat toplayıcıları) olmak üzere yedi...
Read More
03/03/2016 / İlmihal, zekat

Kimlere Zekat Verilir, Kimlere Verilmez?

97- Bir kimse, kendi zekatını fakir bulunan zevcesine, usulüna (babasına, dedesine, anasına ninesine...) ve füruuna (çocuklarına, çocuklarının çocuklarına...) veremez. İddet...
Read More
03/03/2016 / İlmihal, zekat

Fitre Sadakası

109- Fitre sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisab mikdarı bir mala sahip bulunan her...
Read More
03/03/2016 / Hac, İlmihal

Umrenin Yapılış Şekli

45- Yukarıdaki uygulama,yalnız "İfrad Hac" hakkındadır. Sadece Umre yapmak isteyen kimse şu şekilde hareket eder: 1) Umre haccı yapacak olan...
Read More
03/03/2016 / Hac, İlmihal

Temettü Haccının Yapılış Şekli

46- Daha önce yazıldığı gibi Temettü Haccı, farz olan hac ile Umre'yi ayrı ayrı iki ihram ile toplayıp hac mevsiminde...
Read More
03/03/2016 / Hac, İlmihal

Kıran Hac Nasıl Yapılır?

47- Bilindiği gibi, Kıran Hac, farz olan hac ile Umre'nin ihramını birlikte yapmaktır, Şöyle ki: 1) Kıran hac yapacak olan...
Read More
03/03/2016 / Hac, İlmihal

Hedy’in Mahiyeti ve Hükümleri

48- Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak veya işlenen bir cinayete keffaret olmak için Harem bölgesinde kesilmek üzere götürülen veya kendisi veya...
Read More
03/03/2016 / Hac, İlmihal

Hac ve Umre İle İlgili Yasaklar

59- Hac veya Umre için ihrama girmiş olanların din yönünden yapmaları yasak olan şeylere "Cinayetü'l-Hac = Hac Yasakları" denir. Burada...
Read More
03/03/2016 / Hac, İlmihal

Hac İle Umrenin Yasaklarına Dair Çeşitli Meseleler

61- Bir hayvan ayağını kırmak, bir kuşun kanadını kırıp onu uçamaz hale getirmek, bir kuşun yumurtasını kırmak, ihramda olan kimse...
Read More
03/03/2016 / Hac, İlmihal

Bedel (Vekâlet) Yolu İle Hac

81- Hac için bir bedel tutmaya, "İhcac" denir. Böyle kendi yerine başkasını gönderen kimseye de, "Âmir"; "Menûb, Mahcücün anh" denir....
Read More
03/03/2016 / Hac, İlmihal

Hac Konusunda Niyabet, Vasiyet ve Adakla İlgili Bazı Meseleler

85- Hac için bedel olacak şahsın, daha önce kendi adına hac etmiş bulunması, İmam Şafiî'ye göre şart ise de, biz...
Read More
03/03/2016 / Hac, İlmihal

İhsarla İlgili Meseleler

103- İhsar, lûgatta, bir kimseyi istediği yere ulaşmaktan alıkoymak ve hapsetmek manasınadır. Din deyiminde: "Hac için ihrama girmiş bir kimsenin,...
Read More
03/03/2016 / Hac, İlmihal

Resûlullah Efendimizin Kabrini Ziyaret

116- Hac yolculuğunda bulunanların Medine-i Münevvere'ye giderek Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin Mescid-i Şeriflerini ve Kabr-i Saadetlerini ziyaret etmeleri...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Sala’nın anlamı ve dindeki yeri nedir?

Bazı özel günlerde ezandan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde; “es-salatu ve’s-selamu aleyke ya rasulAllah, es-salatu ve’s-selamu...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir....
Read More
03/03/2016 / İlmihal

“İsm-i A’zam” duası diye bir dua var mıdır?

“İsm-i A’zam”, Allah’ın en yüce ismi demektir. Hadislerde Allah’ın ism-i a’zamı olarak birden çok isim zikredilmiştir. Bu isimlerin başında lafza-i...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Yatarak Kur’an okumak veya dua etmekte bir sakınca var mıdır?

Ayakta, oturarak veya yatarak zikir yapılmasında, dua edilmesinde bir sakınca yoktur. Kur’an-ı Kerim’de: “Onlar ayakta iken, otururken ve yanları üzerine...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Ezan ve kamet arasında yapılan duanın kabul olacağına dair rivayet var mıdır?

Duaların her zaman kabul görme umudu varsa da, bazı özel vakitlerde yapılacak duaların kabul görüp reddedilmeyeceğine ilişkin hadis-i şerifler vardır....
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Tevbede hangi dualar okunmalıdır?

Tevbe edecek kimsenin iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah’a hamd, Rasulüne (s.a.s.) salat ve selam getirdikten sonra tevbe ve istiğfar...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Şifa niyetiyle Kur’an okumak ve okutmak caiz midir?

Kişinin maddi, manevi ve ruhi rahatsızlıklardan kurtulması için tıbbi tedavi yöntemlerine başvurması temel ilkedir. Bunun yanında Allah Teala’ya dua etmesi...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Salat-ı münciye, salat-ı tefriciye dualarının dini dayanağı var mıdır?

“Salat-ı Münciye”, “Salat-ı Tefriciye” duaları, Hz. Peygamberden (s.a.s.) nakledilen dualardan değildir. Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e salat-ü selam getirmeyi emreden...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Yağmur duası nedir? Nasıl yapılır?

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiska) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Kur’an’da geçen dua ayetlerinin mahiyeti hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ayet ve hadislerde dua teşvik edilmiştir: “Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim.” (Mü’minun, 23/60). “Kullarım sana beni...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Tövbe’nin dindeki yeri nedir, nasıl tövbe yapılır?

Sözlükte pişmanlık ve dönme anlamına gelen tövbe, İslami bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terk...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Duada ellerin durumu nasıl olmalıdır? Duadan sonra elleri yüze sürmenin dayanağı var mıdır?

Dua sırasında avuçlar yukarıya gelecek şekilde elleri açık tutmak, istek ve niyazın anlamına uygun bir haldir. Ellerin yukarıya, göğe doğru...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Ezan duasını camilerde açıktan okumakta bir sakınca var mıdır?

İbadet ve zikirlerde aslolan tevkifiliktir. Yani Kitap ve Sünnette nasıl belirtilmişse o şekilde uygulanır. Ezan duasında sünnet olan, kişinin sesini...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Ezan duasının dini hükmü nedir ve nasıl yapılır?

Ezandan sonra, Peygamberimiz (s.a.s.)’esalavat getirmek sünnet; vesile duasını yapmak menduptur (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 398; Ceziri, Kitabü’l-Fıkh ala Mezahibi’l-erbaa, I,...
Read More
03/03/2016 / İlmihal

Dua nedir, nasıl yapılmalıdır?

Sözlük anlamı ile dua “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” demektir. Dini bir terim olarak dua ise, insanın bütün benliğiyle...
Read More