Yoldaki İşaretler – 2015.02.13 – ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR KİMDİR DR. FARUK ÇAYKARA – 1 BÖLÜM

6569
02/13/2015 Tarihinde admin tarafından yayınlandı

hak dini kur’an dili adlı tefsiriyle tanınan son devir
din alimlerinden elmalılı muhammed hamdi
yirminci asrın büyük alimlerinden elmalılı muhammed
hamdi yazır
elmalılı hamdi yazır tefsir yazarken dönemin bütün
ilimlerinden faydalanmıştır
cumhuriyetimizin ilk türkçe tefsiri, telif olan bir
tefsir olarak elmalılı’nın çalışmasıdır.
istifade edilen, güzel bir kaynak eser, hak dini
kur’an dili
ömrünü islam’a, kur’an’a adamış bir mütefekkir, elmalılı
muhammed hamdi yazır
son söz tefsirinde nasıl idi, allah bes, baki heves…
ahmed-i muhtar’dan içmek üzere kevseri pür gayret
bir ömür, elmalılı hamdi yazır
büyük osmanlı alimlerinden, elmalılı muhammed
hamdi yazır
müfessir kimliğinden başka, islam hukukçusu, fıkıhçı,
felsefe ile ilgilenmiş bir ilim adamımız…
sanat dalları özellikle, hat sanatı ile ilgilenmiş,
musiki ile edebiyat ile alakalanmış bir ilim adamımız.
çok yönlü bir mütefekkir, alim, müfessir…
elmalılı hamdi yazır’ın yaşadığı sosyal ve siyasi ortam
nasıldır?
yazılan eserlerin nasıl bir sosyal, kültürel ve siyasi
zeminde üretildiği önemlidir.
osmanlının medreselerinde eğitim alması elmalılı’nın
büyük avantajlarındandır.
elmalılı hamdi yazır hanefi mezhebinden olduğunu
övünerek söylerdi.
bir kur’an yorumu, tefsiri veya tevilinin (tevilat) adı
neden bu şekildedir.
elmalılı hamdi yazır’a göre ‘din’ kavramı ne özellik
taşımaktadır.
şeriatlarda değişiklik olabilir, dinde olamaz…
‘benden öncekilerin ve benden sonrakilerin tüm
bilgileri bana verildi’ (hadis-i şerif)
din deyince büyük bir kapsamayı anlaması önemlidir…
dinde yenileşme nasıl olmalıdır?
beka kavramıyla birlikte açıklıyor bunu.
‘iki kıble ile tevhid yoluna gidilmez. ya dostun rızası
gerek, ya nefsin hevası’ (elmalılı hamdi yazır)
islam düşüncesinden ana disiplinlerinden biri ilmi
kelam, ilmi fıkıh, ilmül ahlak
hadis, kur’an ulumleri, bilgileri derler toplar bunları
fıkıh, ahlak veya kelamcı normu koyar
kelam inanç doktrinini ortaya koyar.
aklın delillendirmesi ile kelam ilmi teşekkül eder…
elmalılı hamdi yazır’ın eseri bir te’vil midir, tefsir midir?
elmalılı’nın eseri tefsir değil te’vil’dir…
imparatorluklar da doğar, gelişir ve ölürler.
(ibni haldun)

Category