Yoldaki İşaretler – 2015.02.06 – HZ. ALİ İLYAS ÜZÜM – 1 BÖLÜM

4038
02/06/2015 Tarihinde admin tarafından yayınlandı

ebü’l hasen ali bin ebi talib el-kureyşi el-haşimi
haydar-ı kerrar hz. ali
esedullah / allah´ın arslanı hz. ali
hz. ali’nin lakablarından biri ebu’l-turab’tır.
esedullah / allahın arslanı hz. ali
ilim şehrinin kapısı hz. ali
el-murtaza hz. ali
vahiy katibi, hz. ali
hane-i nübüvvette büyüyen hz. ali
hz. peygamberin damadı, dördüncü halife hz. ali
hz. ali nerede ve hangi tarihte doğdu?
hz.ali’nin ailesine dair bilinmesi gerekenler…
hz. ali peygamberimizin himayesine ne zaman girmiştir?
hz. ali, peygamberimizin (sav) terbiyesi ile büyümüştür.
hz. ali ilk iman edenlerdendir.
hz.ali, efendimize katiplik ve vahiy katipliği yapmıştır.
mekke döneminde, hz. ali
hz. ali, peygamberimizin kızı hz.fatıma ile evlenmiştir.
çocukları; hasan, hüseyin, zeyneb ve ümmü gülsüm’dür.
hz. ali bütün savaşlara katılmıştır.
resul’i ekrem’in sancaktarı hz.ali.
medine dönemi ve hz. ali
hz.ali, aşere-i mübeşşere’dendir.
hz.ali, kur’an ve sünnet’i en iyi bilenlerdendir.
esedullahi’l-galib hz. ali’nin lakaplarından biridir
kur’an ve sünnete bağlı güzide bir sahabi; hz. ali
fesahati ve üstün hitabeti ile de tanınan hz. ali
‘kişi bilmediğinin düşmanıdır’ hz. ali
‘her şey azaldıkça, ilim ise arttıkça kıymetlenir’ hz. ali
fesahati ve üstün hitabeti ile de tanınan hz. ali
bir iman kahramanı hz. ali
hz. ali hicretin ikinci yılında hz. fatıma ile evlenmiştir
hz. ali´nin iman etmesi…
hz. ali’nin katıldığı gazve seriyyeler nelerdir?
hudeybiye antlaşmasını yazan hz. ali’dir.
peygamberimizin cenazesini hz. ali yıkamıştır.
hz. osman’ın şehadeti ve hz. ali’nin halife seçilmesi
hz. ali’nin hilafeti sonrasında yaşanan ihtilaflar
hz. aişe, hz. talha ve hz. zübeyr’in imtihanları
cemel vak’ası ve sonrasında yaşananlar
muaviye ile sıffin’de yapılan savaş
hariciler’in ortaya çıkışı
hicret sırasında hz. ali´nin şecaati
hz. ali peygamberin emanetlerini teslim etmiştir…
muahat nedir?
muahat sırasında hz. ali peygamberimize kardeş olmuştur
muhacir ve ensarın kardeş yapılması…
hz. ali´nin hendek savaşındaki şecaati
hayber ve hz. ali’nin gösterdiği kahramanlıklar
ilmi ve fıkhi konularda bir zirve, hz ali
hz. ali´nin kur´an vukufiyeti…
hz. ali´nin zühdü…
hz. ali´nin ibadete düşkünlüğü…
hz. ali´nin tarif ettiği dünya ahiret dengesi…
islam ümmetinin hz. ali´ye muhabbeti…
hz. ali ve din kardeşliğine verdiği önem…
hz. ali´nin hilafetinde yaşanan sıkıntılar…
sıffin savaşı ve hakem olayı
çocukluğunda puta tapmadığı için, ´kerremallahu
vecheh´ dua cümlesiyle anılan hz. ali
hicretten sonra yapılan muahat sırasında
hz. ali’nin kardeşi hz. peygamber olmuştur
hz. ali, ilk üç halife döneminde idari bir görevde
bulunmamış, savaşlara katılmamıştır
hz. ömer’in suriye ve filistin seyahati sırasında
medine’de askeri vali olarak kalmıştır
hz. ali medine’de ikamet edip, dini ilimlerle
uğraşmayı diğer görevlere tercih etmiştir
peygamberimizin hicretinin islam tarihi için
başlangıç yapılması teklifini hz. ali yapmıştır.
hz. ömer’in vefat etmeden önce halife seçimi
işini havale ettiği şuranın bir üyesi de hz. ali’dir
hz. osman döneminde yaşanan sıkıntılar ve
hz. ali’nin isyancılara engel olma gayretleri
hz. aişe önderliğindeki ordu ile hilafet ordusu
basra önlerinde karşılaştı
tebuk gazvesinde hz. ali medine’de peygamberin
vekili olarak kalmıştır
uhud ve huneyn’de yaralanan hz. ali, efendimizi
bütün gücüyle korumuştur
muahat sırasında hz. ali peygamberimizin kardeşi
olmuştur…
hz. ali, fedek’te beni sa’d’a karşı gönderilen
seriyyeyi ve yemen’e yapılan seferi idare etmiştir
hz. ömer’in suriye ve filistin seyahati sırasında
medine’de askeri vali olarak kalmıştır

Category