Yoldaki İşaretler – 2015.02.20 – İMAM GAZALİ PROF DR MAHMUT KAYA – 1 BÖLÜM

4536
02/20/2015 Tarihinde admin tarafından yayınlandı

filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan
islam düşünürü
imam gazali; hüccetülislam, zeynüddin gibi
lakaplarla anılır
gazali, iran’ın horasan bölgesinde, tus’ta
(bugünkü meşhed) dünyaya geldi
ebu hamid, babasının mesleğine (gazzal,yün eğirici
iplikçi) nisbetle gazzali diye anılmıştır
baba gazali çocuklarının eğitimini sufi bir dostuna
emanet ederek vefat etmiştir
gazali kardeşlerin hamileri çocukların medreseye
girmelerine önayak olmuşlardır
imam gazali’nin tus ve cürcan’da devam eden
medrese eğitimi
gazali beş yıl süren cürcan’daki öğreniminden sonra
tus’a dönerken eşkıyalar tarafından soyulur
eşkiya reisinin, gazali´ye ikazı (bilgileri zihninde değil
kağıtlarda bırakmasını kınaması)
olağan üstü bir zeka ve hafızaya sahip gazali
ve tahsil ettiği temel ilimler
hocasının ‘gazali derin bir denizdir’ şeklinde
iltifatına mazhar olmuş bir alim, gazali
şafii fıkhı, hukuk, akaid ve mantık alanlarında
parlak bir alim gazali
gazali’nin tasavvufi kişiliğinin oluşmasında
etkili olan kişi veya kişiler
kudüs’ün haçlı saldırılarıyla işgal edilmesi ve
islam dünyasında yaşanan gelişmeler
imam gazali’nin baş eseri ihya’ü ulumi’d-din
ve diğer çalışmaları
imam gazali’nin ikinci hocalık dönemi, yeniden nizamiye
medresesi’nde göreve başlaması
gazali ömrünün son demlerini ders okutmak
ve eser yazmakla geçirmiştir
fezada bir derya; imam gazali
islam bilim ve düşünce tarihinde bir yıldız imam gazali
batınilik fikrine karşı tek başına bir ordu olmuştur
imam gazali yaklaşık on iki yaşlarında hafız olmuştur
300’e yakın eseri olan büyük bir alim imam gazali
islam düşünce dünyasının yıldızlarından, imam gazali
son derece parlak bir zeka, imam gazali
ebu hamid, imam gazali’nin künyesidir
notlarının peşine düşen gazali…
eşkiya reisinin eleştirisini allah’ın ikazı sayan gazali
cürcan’da imam gazalinin tahsil ettiği ilimler nelerdir?
gazali’nin, nizamiye medresesi’ne girişi
gazali’nin nizamülmülk ile teması ve ardındaki sebepler
28 yaşında bir alim olarak nizamiye medresesinde, gazali
bağdat nizamiye medresesi müderrisliği ve imam gazali
bir medrese hocası olarak, imam gazali
imam gazali’nin zihin dünyasında köşe taşları
imam gazali’nin inziva dönemi
imam gazali’nin inziva döneminin ihya’üulumi’d-din
imam gazali ve hac
imam gazali’nin hac vazifesini yerine getirmesi
imam gazali’nin medine ziyareti
imam gazali’nin memleketine dönüşü
imam gazali’nin halvet dönemi ve kazandırdıkları
imam gazali’nin tekrar inzivaya tus’a dönmesi
505 (1111) gazali tus’ta vefat etmiştir
imam gazali 55 yaşında vefat etmiştir
imam-ı gazali´nin eserlerindeki dikkat edilmesi gereken
hususlar nelerdir?

Category