AİLE SAADETİ

Aile, ana, baba,eş ve evlattır.Aile,yaşam kaynağıdır. Aile,yuvadır
Aile, sevgi ve rızadır. Vefa ve sabırdır.
Aile, huzur ve mutluluktur.
Skeçlerle süslenmiş, ailemizi ilgilendiren herşey Aile Saadetin’de…
Aile Saadeti her Pazartesi 14:00’de Dost tv’de…