Kategori: News

Slayt Deneme

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI ŞUBAT 2020 KONULARI

02 Mart 2020 Pazartesi-07 Receb 1441 Kur’an-ı Kerim’in ve kainat kitabının ilan ettiği hakikatleri işitmeyenler; manen sağırdır, kördürler.. -“İnkârcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler; çünkü onlar düşünmezler.” ( Bakara suresi; 171. ayetin meali) -Kainatın ilan ettiği en büyük hakikat; Allah’ın varlığını ve […]

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI ŞUBAT 2020 MEVZULARI

03 Şubat 2020 Pazartesi-09 Cemaziye’l Ahir 1441 Şükrün alametleri nelerdir? -Şükrün bir mühim alameti; kanaatir. -Şükrün bir başka mühim alameti; iktisattır. -Şükrün bir diğer mühim işareti; rızadır ve memnuniyettir.. 04 Şubat 2020 Salı-10 Cemaziye’l Ahir 1441 Ahiret hayatını; Kur’an-ı Kerim’de haber verildiği gibi öğrenmeye çalışmalıyız… -Kur’an-ı Kerim’de ahiret hayatı; Cenab’ı Hakk’ın dünyada gösterdiği fiiller misal […]

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI OCAK 2020 MEVZULARI

01 Ocak 2020 Çarşamba- 06 Cemaziye’l Evvel 1441 Hastalığın en mühim hikmetlerinden birisi; insanın ‘yalnızlık’ ızdırabından kurtulmasına vesile olmasıdır. -Yalnızlık nedir? Bu asırda, haberleşmek imkanları da arttığı halde, yalnızlık ızdırabının çok şiddetli yaşanmasının sebepleri nelerdir? -Hastalık; ‘yalnızlık’ ızdırabının sebebinin anlaşılmasına ve bu ızdıraptan kurtulmaya nasıl vesile olur? -Hastalık imkanı da verildiği halde; akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek […]

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI ARALIK 2019 MEVZULARI

02 Aralık 2019 Pazartesi-05 Rebiu’l Ahir 1441 Zafer, muvaffakiyet; Allah’tandır ve çok hassas, çok dikkat isteyen bir imtihan mevzuudur. 03 Aralık 2019 Salı- 06 Rebiu’l Ahir 1441 Kevser suresini anlamaya çalıştığımızda öncelikle nelerin hatırlatıldığını fark ederiz? 04 Aralık 2019 Çarşamba- 07 Rebiu’l Ahir 1441 Haklı da olsa münakaşa yapmamak ve münakaşayı terk etmek, kamil imanın […]

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI KASIM 2019 MEVZULARI

01 Kasım 2019 Cuma-04 Rebiu’l Evvel 1441 “Hakikî ve elemsiz lezzet, yalnız imanda ve iman ile olabilir” 04 Kasım 2019 Pazartesi-07 Rebiu’l Evvel 1441 Kainata dikkatle ve ibretle bakmak; insana mes’uliyetlerini hatırlatır.Nasıl? 05 Kasım 2019 Salı- 08 Rebiu’l Evvel 1441 Ölümü hatırlayarak yaşamak; hayatın değerini fark etmeye vesile olur. 06 Kasım 2019 Çarşamba-09 Rebiu’l Evvel […]

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI 2019 EKİM MEVZULARI

01 Ekim 2019 Salı-02 Safer 144 Umumi musibet; ekseriyetin hatasından dolayı gönderildiği için, ekseriyetin tevbe/istiğfarı ile kaldırılır.. “Bir bela, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.” ( Enfal suresi; 25. ayetin meali) “…umumî musibetler, ekser nâsın hatasından geldiği cihetle, o insanların ekseri, -kısm-ı a’zamı- tövbe ve nedamet ve istiğfar […]

Devam...

HİKMET ARAYIŞLARI EYLÜL 2019 MEVZULARI

16 Eylül 2019 Pazartesi -17 Muharrem 1441 – Dini musibet nedir? 17 Eylül 2019 Salı – 18  Muharrem 1441 -Tefekkür nedir? 18 Eylül 2019 Çarşamba – 19  Muharrem 1441 (Sabah yayınlanan on beş dakikalık program) Allah’ın güzel isimlerinden “Hakim” isminin tecellilerine nasıl şahit ve ayna olabiliriz? 18 Eylül 2019 Çarşamba-19 Muharrem 1441 (Akşam Yayınlanan Risale […]

Devam...

Hikmet Arayışları 2019 Nisan Ayı Mevzuları

Nisan/2019 Hikmet Arayışları 01 Nisan 2019 Pazartesi-25 Receb 1440 Mevzu: Dünyayı ve içindeki mahlukatı, Allah’ı unutturacak şekilde değil; daima Allah’ı hatırlatacak ve Allah’a muhabbeti ziyadeleştirecek şekilde sevmemiz gerekir. Nasıl? “Elhasıl: Dünyayı ve ondaki mahlukatı mana-yı harfiyle sev. Mana-yı ismiyle sevme. “Ne kadar güzel yapılmış” de. “Ne kadar güzeldir” deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine […]

Devam...

Hikmet Arayışları 2019 Mart Ayı Mevzuuları:

01 Mart 2019 Cuma-24 Cemaziye’ l Ahir 1440 Mevzu: Günaha ısrarla devam eden; cehennemin varlığından rahatsız olur ve bu hal gitgide inkara kadar gider.. …………………..,.,……………………………. “Günahkar hevaperest, rahat-ı kalbi için, Cehennemi istemez. Cehennem aleyhinde, her şeyi alkışlıyor. Bu arzuyla gitgide, inkara kadar gider. RN-Âsâr-ı Bediiye/631) ………….……………. ……………,, “Hem meselâ: Cehennem azabını intac eden büyük bir […]

Devam...