[sp_news_slider category=”548″ design=”design-3″ posts=“18282,18292” ]

[sp_news_slider_category=”548″ design=”design-3″ limit=“10” ]

03/04/2016 / İlmihal, Namaz

Mescidlere Ait Hükümler

490- Mescid, İslam mabetlerine (ibadet evlerine) verilen bir isimdir. Lûgatta "secde edilecek yer" demektir. Çoğuluna "mesacid" denir. Mescidlerin büyüğüne "Cami"...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Beni Nadir, Hendek ve Beni Kurayza Savaşları

139- Benî Nadir Yahudileri, Medine'ye iki saat uzakta olan "Zühre" köyünde otururlardı. Müslümanların aleyhinde çalışmamak üzere verdikleri sözü bozmaya başladılar....
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Hudeybiye Andlaşması ve Hayber Savaşı

143- Hicretin altıncı yılı idi. Peygamber Efendimiz Beytullah'ı ziyaret için Zilkade ayının başında bin beş yüz kadar ashabla Medine'den çıktı,...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Hazret-i Peygamberin Hükümdarları İslâm Dinine Davet Etmesi

151- Hazret-i Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz, bütün milletlere peygamber gönderilmiş olduğundan İslâm dinine davet için Hicretin yedinci yılı...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Umretü’l-Kaza ve Mu’te Savaşı

153- Peygamber Efendimiz Hicretin yedinci yılı Zilkade ayında Umre için (Kâbeyi tavaf ve sa'y için) Medine'den iki bin ashabı ile...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Mekke’nin Fethi

157- Hicretin sekizinci yılında Beni Bekr kabilesi, müslümanların koruması altında bulunan Huzaa kabilesi üzerine ansızın saldırırdı. Kureyş Reislerinden bazıları da...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Huneyn Savaşı İle Evtas Olayı

62- Mekke'nin fethi üzerine birçok kabileler müslüman oldular. Ancak en büyük kabilelerden olan "Beni Havazin ve Beni Sakıf' kabileleri savaşa...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Tebük Savaşı

164- Hicretin dokuzuncu yılı idi. Romalıların Şam'da İslama karşı büyük bir ordu hazırlamış oldukları haberi geldi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Veda Haccı

168- Hicretin onuncu yılında Veda Haccı olmuştur. Şöyle ki: Zilhicce ayına on gün vardı. Hazret-i Peygamber Efendimiz hac farizasını yerine...
Read More
03/04/2016 / İlmihal, Siyer-i Enbiya

Peygamber Efendimizin Ahirete Göç Etmeleri

171- Peygamber Efendimiz, Veda haccından sonra ahiret hazırlıklarına başlamıştı. Hicretin on birinci yılı Sefer ayının son günlerinde şiddetli bir baş...
Read More
1 2 3 9