06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

01-FÂTİHA SURESİ

1-el-FÂTİHA Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

02-BAKARA SURESİ

2-el-BAKARA Medine'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) âyettir. Kur'an'ın en uzun sûresidir. Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

03-ÂL-İ İMRÂN SURESİ

3-ÂL-İ İMRÂN Medine'de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem'in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

04-NİSÂ SURESİ

4-en-NİSÂ Hicretten sonra Medine'de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. "Nisâ" kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

05-MÂİDE SURESİ

5-el-MÂİDE Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine'de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur.120 (yüzyirmi) âyettir. Buhârî ve Müslim'de, Hz. Ömer'den rivayet...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

06-EN’ÂM SURESİ

6-el-EN'ÂM En'âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin bazı...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

07-A’RÂF SURESİ

7-el-A'RÂF A'râf sûresi Mekke'de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A'râf'ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

08-ENFÂL SURESİ

8-el-ENFÂL Enfâl sûresi, 75 (yetmişbeş) âyettir. 30 ilâ 36. âyetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. Enfâl, ziyade manasına gelen "nefl" kelimesinin...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

09-TEVBE SURESİ

9 et-TEVBE Tevbe sûresi, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. 104. âyet tevbe ile ilgili...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

010-YÛNUS SURESİ

10-YÛNUS Yunus sûresi, 109 (yüzdokuz) âyet olup 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 98. âyette Hz....
Read More
1 2 3 21