GÜNBEGÜN

İnsan gün gün yaşar hayatı. Günbegün yaşadıklarının toplamında Rabbine bir ömür sunar.
Bebeklikten ihtiyarlığa, Elest’ten sonsuzluğa günbegün ilerleriz. Günbegün’de insanın değişmeyen gündemiyle ilgili konulara müziğin dinginliği eşlik ediyor. (Müzisyen Hüseyin Yalçın)
Hayri Akıncı ile GÜNBEGÜN her Perşembe 21:20’da Dost TV’de…