HİKMET ARAYIŞLARI 2018 ARALIK AYI KONULARI

ARALIK AYI KONULARI

03 Aralık 2018 Pazartesi- 25 Rebiu’l Evvel 1440
Mevzu: İman hem nurdur, hem kuvvettir. ( Sözler/23. Söz-Birinci Mebhas-Üçüncü Nokta’dan)
04 Aralık 2018 Salı-26 Rebiu’l Evvel 1440
Mevzu: Kur’an-ı Kerim’i ve kainatı okumak gayretinde olan mü’minin; hakikatleri bazen hissedeceği, bazen de anlamaya çalışacağı dikkate alınmalıdır… ( Kur’an-ı Kerim’i okumak, hissetmek ve anlamaya çalışmak)
—————————————————————
05 Aralık 2018 Çarşamba- 27 Rebiu’l Evvel 1440
Mevzu: Akrabalık bağlarını muhafaza etmenin ve geliştirmenin en mühim vesilesi; akrabalar ile bir araya geldiğimizde ‘Allah’ı zikir’ olarak vasıflandırılacak sohbetler yapmaktır..
————————————————————-
06 Aralık 2018 Perşembe-28 Rebiu’l Evvel 1440
Mevzu: ‘Sobette insibağ ve in’ikas vardır’ ( Sözler/27. Söz’den)

——————————————————-

07 Aralık 2018 Cuma- 29 Rebiu’l Evvel 1440
Mevzu: Her namazda her rekatta okuduğumuz fatiha suresinde ‘Allah’ın gazabına uğramaktan Allah’a sığınıyoruz’..
Allah’ın gazabına uğrayanlar hakkında Kur’an-ı Kerim’den hangi misalleri hatırlayabiliriz?
—————————————————————-
10 Aralık 2018 Pazartesi- 03 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Sünnet-i Seniyyenin ‘âdâb’ ile ilgili düsturlarına riayet etmeye gayret etmenin ehemmiyeti hakkında hatırlanabilecek bazı hakikatler…
—————————————————————
11 Aralık 2018 Salı-04 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Zillet nedir? İnsan niçin diğer mahluktla ve bilhassa insanlar ile alakasında zillete düşer?
—————————————————————
12 Aralık 2018 Çarşamba- 05 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Ana/babanın evladına haksızlık yapması, evladıyla ilgili vazifelerini ihmal etmesi günahtır fakat ana/babanın böyle bir günahı işlemiş olması evladın ana/babaya karşı vazifelerini ihmal etmesini asla haklı hale getirmez..
—————————————————————-
13 Aralık 2018 Perşembe- 06 Rebiu’l Ahir
Mevzu: Dünyanın esma-i hüsnaya bakan yüzü, ahirete bakan yüzü ve insanın nefsine bakan yüzü ile ilgili olarak, ayet-i kerimelerdeki ve hadis-i şeriflerdeki haberleri doğru anlamak için nelere dikkat etmeliyiz?
—————————————————————
14 Aralık 2018 Cuma-07 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Mü’min kardeşlerimizi ‘Allah için’ yani ihlasla sevdiğimizin alametleri nelerdir?
————————————————————-
17 Aralık 2018 Pazartesi-10 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: İnsan Allah’ı zikrderse; şeytan, o insanın yanından hemen uzaklaşır.. İnsan Allah’ı zikretmezse; şeytan, vesveseler ile o insanı bunaltır..
————————————————————
18 Aralık 2018 Salı-11 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Kur’an-ı Kerim’de insanın dualarına/isteklerine; Allah’ın daima cevap verdiği haber verilir. İnsanın istekleri, ihtiyaçları sadece diliyle ifade ettiklerinden mi ibarettir?
-Nahl suresi; 18. ayet.
-İbrahim suresi; 34. ayet.
“İşte bu niam-ı İlahiyeyi ta’dad ettikten sonra, insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip, o dairede ne derece hadsiz nimetler dolu olduğunu şu
وَاٰتٰيكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوهَا
fezleke ile gösterir. Yani: İstidad ve ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla insan ne istemişse, bütün verilmiş. İnsana olan nimet-i İlahiye, ta’dad ile bitmez, tükenmez. Evet insanın madem bir sofra-i nimeti semavat ve arz ise ve o sofradaki nimetlerden bir kısmı Şems, Kamer, gece, gündüz gibi şeyler ise, elbette insana müteveccih olan nimetler hadd ü hesaba gelmez.” ( Sözler/25. Söz’den)
—————————————————————
19 Aralık 2018 Çarşamba-12 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Cimri insan; cimrilikte ısrar ederse, cimriliği başkalarına da telkin etmeye başlar. Nasıl? Niçin?
-Hadid suresi; 24. ayet.
————————————————————-
20 Aralık 2018 Perşembe-13 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Peygamber efendimiz (a.s.m); Cenab-ı Hakk’ın rububiyetinin cemalinin aynasıdır..
—————————————————————-
21 Aralık 2018 Cuma-14 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Şeytan-ı insi ve cinni; ‘İnsandaki tembellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından istifade ederek’ insanı aldatmaya çalışır.. Nasıl? ( Mektubat/29. Mektup-
—————————————————————-
24 Aralık 2018 Pazartesi-17 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Kur’an-ı Kerim’de tarif edilen imanı elde etmek, muhafazaya çalışmak ve kuvvetlendirmeye gayret etmek; şu fani dünya hayatındaki en önemli ve daima en öncelikli işimizdir..
……………………………………………………………..
“Eğer Şeyh Abdülkādir-i Geylanî (R.A.) ve
Şah-ı Nakşibend (R.A.) ve İmam-ı Rabbanî (R.A.) gibi zâtlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin takviyesine sarfedeceklerdi. Çünki saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir.” ( Mektubat/5. Mektup’tan)
————————————————————
25 Aralık 2018 Salı- 18 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: İnsan hayatında ihtiyarlık dönemi ve mevsimlerden de güz mevsimi güzel okunduğunda; ihtiyarlığın da, güz mevsiminin de içinde çok sevimli güzel manaların ve müjdelerin saklandığı görülecektir..
—————————————————————
26 Aralık 2018 Çarşamba- 19 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Kamil insan kimdir, vasıfları nelerdir?
————————————————————-
27 Aralık 2018 Perşembe-20 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Hukukullahı ( Allah’ın haklarını) ihlal etmenin, hukuk-u ibadı da ( kul haklarını da) ihlal etmek manasına gelen cihetleri ve kul hakkı ihlalinin de Allah’ın haklarını ihlal etmek manasına gelen cihetleri nelerdir?
————————————————————-
28 Aralık 2018 Cuma-21 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Farz olan bütün vazifelerimizin ve Allah rızası için yapılan bütün işlerin en öne çıkan sırlarından birisi; güzel ahlak meyvesini vermesidir…
-Güzel ahlak nedir?
-Güzel ahlak; tahkiki imanın ve ibadetin meyvesidir..
—————————————————————-
31 Aralık 2018 Pazartesi- 22 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Bir gün bütün ömrümüzün bir özeti gibidir; o halde yeni bir güne girerken ‘bu günümü en güzel şekilde değerlendirebilmek için nelere dikkat etmeliyim?’ sorusunu kendimize sormaya çalışmalıyız..