HİKMET ARAYIŞLARI 2018 MART AYI KONULARI

Mart/Hikmet Arayışları

01 Mart  2018 Perşembe- 13  Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: Küfrün mahiyeti, kizbtir, yalandır,  imanın mahiyeti ise, sıdktır, doğruluktur.

02 Mart  2018  Cuma- 14 Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: İnsanda; ‘dehşetli hırs ‘ cihazı vardır. Hırsın; ahiret hayatına bakan işlerde/hizmetlerde doğru ve yanlış kullanılması nasıl olur?

05 Mart  2018 Pazartesi- 17 Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: Cennette ‘bıkmak/usanmak olmadığını anlayabilmek için; bu dünyada neleri anlamak gerekir?

-Hicr suresi; 48. ayet

-Fatır suresi; 35. ayet

06 Mart  2018 Salı  18 Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: Kur’an-ı Kerim’de; mü’minlere  ‘amellerini iptal’ edecek hallerden sakınmaları hususunda mükerrer hatırlatmalar vardır.

-Bakara suresi; 261-264. ayetler.

-Muhammed suresi; 33. ayet

07 Mart 2018  Çarşamba-19  Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: Cehennemin yakıtının ‘taş ve küfür üzere ölen kafirler’ olması ile ilgili ayet-i kerimelerin  ifade ettikleri hakikatleri güzel bir şekilde anlayabilmek için; küfrün insanın mahiyetini yıktığını ve elmastan kömüre daha bu dünyada çevirdiğini anlamaya çalışmak gerekir.

Mevzu ile ilgili ayet-i kerime: Bakara suresi,  23-24. ayetler

08  Mart  2018  Perşembe- 20  Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: Nefes alıp/vermek üzerinde düşünmeliyiz. ( Tefekkür)

-“Allah’ın nimetlerini saymaya kalkarsanız; SAYAMAZSINIZ..” ( Nahl suresi; 18.ayet..

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi;

-Olmaya  devlet cihanda  bir NEFES SIHHAT  gibi” ( Kanuni Sultan Süleyman)

” Her nefes Allah adın de  Müdam’ (Süleyman ÇELEBİ)

“İşte nefes dâhile girdiği vakit, vücudun hem âb-ı hayatını temizliyor, hem nâr-ı hayatı iş’al ediyor. Çıktığı vakit ağızda mu’cizat-ı kudret-i İlahiye olan kelime meyvelerini veriyor.

فَسُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ ف۪ى صُنْعِهِ الْعُقُولُ

( Risale-i  Nur külliyatından-Sözler-32. Söz’den)

09  Mart  2018  Cuma-21  Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: İnsan; ‘Allah’ı  unutmak’ haline nasıl düşer?

-Haşir suresi; 19. ayet

-Allah’ı unutan, bu hale nasıl düşer?

-Allah’ı daima hatırlayarak yaşayanlar nelere dikkat etmişlerdir?

-Allah’ı unutan, daha bu dünyada bile  ‘yalnızlık’ ve  ‘manevi karanlık’ içinde adeta cehennemde gibi bir hal içindedir. Nasıl?

12  Mart 2018  Pazartesi-24  Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: Alem-i  İslamın  ‘fakr-ı hale’ düşmesinin sebebi; dünyayı terk etmeleri ve yeterli derecede dünya için çalışmamaları DEĞİL; hırsın şiddetlenmesidir.

13  Mart  2018  Salı-25 Cemaziye’l Ahir 1439

Mevzu: Hastalığın ve bütün sıkıntıların neticelerini  ve iç yüzündeki  sevapları düşünmek ve düşündürmek;  mü’minin en çok dikkat edeceği hususlardandır. Niçin?

-Kehf suresi; 68. ayet

14  Mart  2018  Çarşamba-26 Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: Neml  suresi;  80. ayette geçen, ‘Sen, ölülere işittiremezsin’  ifadesindeki  ‘ölüler’ kimlerdir?

15  Mart  2018  Perşembe-27 Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: “Şeriat ve Sünnet-i Seniyenin ahkâmları içinde cilveleri intişar eden esma-i hüsnanın herbir isminin feyz-i tecellisine bir mazhar-ı câmi’ olmağa çalışmak” ne demektir?

-A’raf suresi; 158. ayet.

16  Mart  2018  Cuma-28 Cemaziye’l  Ahir  1439

Mevzu: Kureyş suresi dikkatli bir şekilde okunduğunda ve manalarına dikkat edildiğinde; Cenab’ı Hakk’ın  ‘Rab’ isminin tecellilerinin, üzerimizde ve alemler üzerinde nasıl  göründüğü kolay bir şekilde anlaşılabilir?

19  Mart  2018  Pazartesi-01 Receb 1439

Mevzu: İnsanın fıtratında bulunan ‘hubb-u cah’ yani  ‘makam sahibi olmayı sevmek’ hissinin doğru kullanımı nasıldır?

20  Mart  2018  Salı-02  Receb 1439

Mevzu: Rızk denilince neler hatırımıza geliyor; neler hatırımıza gelmelidir?

“Nasılki mide bir rızık ister; öyle de, kalb ve ruh ve akıl ve göz ve kulak ve ağız gibi insanın latifeleri ve duyguları dahi Rezzak-ı Rahîm’den rızıklarını isterler ve müteşekkirane alırlar. Her birisine ayrı ayrı ve onlara lâyık ve onları memnun ve mütelezziz eden rızıkları, hazine-i rahmetten ihsan edilir.”  ( Şualar/7. Şua’dan)

21  Mart  2018  Çarşamba- 03  Receb 1439

Mevzu: Tahdis-i  nimet nedir?

-Duha suresi; son ayet

22  Mart  2018  Perşembe-04  Receb  1439-REGAİB  GECESİ.

Mevzu: Tevbe/istiğfara devam eden; hem  bilerek işlemekte olduğu  ve fakat bırakamadığı günahlardan  Allah’ın yardımı/lütfu ile uzaklaşmaya başlar ve hem de farkında olmadan işlemekte olduğu günahlarını fark etmeye başlar.

23  Mart  2018  Cuma- 05  Receb 1439

Mevzu: En büyük nimet olan iman nimeti; şükrü gerektirir. İman nimetiyle ilgili olarak, Allah’a şükür hususunda nelere dikkat edilmelidir?

26  Mart  2018  Pazartesi- 08  Receb 1439

Mevzu: Selman-ı  Farisi  ( r.a); Peygamber efendimizi  (a.s.m)  arayıp/bulup  müslüman olmadan evvel; İncil’de, Peygamber  efendimizin  (a.s.m) vasıflarını görmiş idi. Bu durum bu gün bize neleri hatırlatmalıdır?

27  Mart  2018  Salı- 09  Receb 1439

Mevzu: Kur’an-ı  Kerim’den ve Hadis-i Şeriflerden öğreniyoruz ki; ‘Melaike, insan gibi bir surete inhisar etmez, müşahhas iken, bir külli hükmündedir.’  ne demektir?

28  Mart  2018  Çarşamba- 10  Receb  1439

Mevzu:’Havf ve za’f, tesirat-ı hariciyeyi teşci’ eder.’   ne demektir?  ( Hakikat Çekirdekleri/65)

29  Mart  2018  Perşembe- 11  Receb  1439

Mevzu: ‘Kelime-i şehadetin iki kelâmı birbirine şahiddir.’  ( Hakikat Çekirdekleri/17)

“Kelime-i şehadetin iki kelâmı birbirine şahiddir. Birincisi ikincisine bürhan-ı limmîdir; ikincisi birincisine bürhan-ı innîdir.”  ( Mektubat/Hakikat  Çekirdekleri)

30  Mart  2018  Cuma- 12  Receb  1439

Mevzu: Her gün Kur’an-ı  Kerim’i okumaya/anlamaya ve Kur’an-ı  Kerim’in  hakikatlerini muhtaç ve müştak olanlara tebliğ etmeye vakit bulamadığını düşünen bir mü’min; hayat tarzını yeniden gözden geçirmelidir.