HİKMET ARAYIŞLARI 2018 NİSAN AYI KONULARI

02  Nisan 2018  Pazartesi-15  Receb  1439

Mevzu: Mü’min  kardeşinin hatalarını arayan ve başkalarına anlatan  ( yani gıybet yapan); cemiyet hayatında  ‘fesat aleti’ olur.

03  Nisan 2018  Salı-16  Receb 1439

Mevzu: “Namazda; ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.”  denilirken neler kastedilmiş olabilir?

-Ra’d suresi; 28. ayet.,

04 Nisan 2018  Çarşamba-17 Receb 1439

Mevzu: Herhangi bir isteğimizi, ihtiyacımızı veya derdimizi Cenab’ı Hakk’a  dua ederek arz ederken; Cenab’ı Hakk’ın her an bize sonsuz nimetler ihsan ettiğini ve her an bizi nihayetsiz musibetlerden muhafaza ettiğini hatırlamaya çalışarak dua etmeliyiz.

05 Nisan 2018  Perşembe-18 Receb 1439

Mevzu: Bu asırda dünyada insanlar daha ziyade şehirlerde yaşamaya başladığı ve haberleşmek imkanları da gittikçe arttığı halde, dünyada  ‘kendini yalnız hissedenlerin de’ gittikçe çoğaldığı tesbitleri yapılıyor. Niçin?

06 Nisan 2018  Cuma- 19  Receb 1439

Mevzu: Kıyamet koptuğu zaman, dünyadaki aile bağları kopacaktır, cennet ehli olanlar arasında o aleme mahsus yeni bağlar kurulacaktır.

-Mü’minun suresi; 101. ayet.

09  Nisan 2018  Pazartesi-22 Receb 1439

Mevzu: Mü’min; mü’min kardeşlerini ihlasla sevdiğinde ve onların faziletlerini  ‘sanki kendisinin gibi’  değerlendirdiğinde; her bir mü’min, bütün mü’minlerin manevi kazançlarından hissedar olur ve tamamının manevi destek ve duasını alır.

-Hucurat suresi; 10. ayet

10  Nisan 2018  Salı- 23  Receb  1439

Mevzu: İnsan, başkasının günahından da hangi hallerde mes’ul  olur?

11  Nisan  2018  Çarşamba-24  Receb  1439

Mevzu: İnsanın; gözünün, kulağının, dilinin  ‘manen ölmesi’ ne demektir, bu vahim durum, Kur’an-ı  Kerim’de nasıl haber verilir?

12  Nisan 2018  Perşembe-25  Receb  1439

Mevzu: Bilhassa içinde bulunduğumuz asırda ‘en mühim vazife’ imana hizmettir ve imanın kuvvetlenmesi ile ilgili olarak insanlara yardımcı olmaktır.

13  Nisan 2018  Cuma 26  Receb  1439

Mevzu: Allah’ın varlığının, birliğinin ve  güzel isimlerinin  ( El-Esmaü’l Hüsna) en parlak ayetlerinden  birisi; insandır. O halde, her bir mü’min, kendisini okumaya dikkat ve devam etmelidir.

-İnsan suresi; 1-3. ayetler..

-Zariyat suresi; 20-21. ayetler..

-‘ Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku…’  ( Sözler/33. Söz- Otuzbirinci Pencere’den)