HİKMET ARAYIŞLARI 2019 EKİM MEVZULARI


01 Ekim 2019 Salı-02 Safer 144
Umumi musibet; ekseriyetin hatasından dolayı gönderildiği için, ekseriyetin tevbe/istiğfarı ile
kaldırılır..
“Bir bela, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.” ( Enfal suresi; 25. ayetin meali)
“…umumî musibetler, ekser nâsın hatasından geldiği cihetle, o insanların ekseri, -kısm-ı a’zamı- tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def’olur.” ( Emirdağ Lahikası-1)
02 Ekim 2019 Çarşamba-03 Safer 1441
Herhangi bir akrabası veya komşusu vefat eden bir tanıdığımızı ziyaret ettiğimizde; ziyaret esnasında öncelikle hatırlanması gereken hakikatler nelerdir?
02 Ekim 2019 Çarşamba- 03 Safer 1441
( RİSALE DERSİ)
Hakiki rızık ve mecazi rızık nedir ve bu hususlar ile ilgili imtihanımızda en çok nelere dikkat etmeliyiz?
03 Ekim 2019 Perşembe-04 Safer 1441
Hediye vermekte ve almakta ihlas nedir?
04 Ekim 2019 Cuma-05 Safer 1441
Hasta ziyareti; çok önemli vazifelerimiz arasındadır.
-Hasta ziyaretinin; hastaya bakan cihetleri…
-Hasta ziyaretinin; hastayı ziyaret edene bakan cihetleri.
07 Ekim 2019 Pazartesi-08 Safer 1441
İhlasla zekat vermek ve almak; hem zekat verenin ve hem de zekat alanın imanını yenilemesine ve kuvvetlendirmesine vesile olur..
08 Ekim 2019 Salı-09 Safer 1441
Sünnet-i Seniyyeye ittibadan hissesini arttırmaya çalışan bir mü’min; adım adım ‘huzur-u daimi’ olarak isimlendirilen çok yüksek manevi nimete yaklaşır, yaklaştırılır..
09 Ekim 2019 Çarşamba-10 Safer 1441
-Dikkat ve ciddiyet ile namazına devam eden; bütün kainatın çeşit çeşit ibadetlerini ‘bir derece’ KEŞFEDER.. Nasıl?
09 Ekim 2019 Çarşamba-(RİSALE DERSİ)-10 Safer 1441
Kainatın tamamının; her bir insana hizmetkar kılınması ne demektir?
Casiye suresi; 13. ayet
10 Ekim 2019 Perşembe-11 Safer 1441
Ana/babanın evlatlarına hatalı davranmaları ( adaletsiz davranmak gibi); evlatlara, ana/babayı rencide etmek hakkı vermez.
11 Ekim 2019 Cuma-12 Safer 1441
Evlatların ana/babalarını rencide etmeleri veya başka hatalı davranışlar sergilemeleri; ana/babaya, evlatları ile alakayı kesmek hakkı vermez..
14 Ekim 2019 Pazartesi- 15 Safer 1441
Allah’ın; insanlara yardımcı ve hizmetkar yaptığı bitkilerin ve hayvanların, insana hizmetleri sadece et/süt/derilerinden ve meyvelerinden faydalanmamızla sınırlı değildir..
15 Ekim 2019 Salı-16 Safer 1441
Ahireti esas alan bir hayat yaşamayanın; dünyada kavuştuğu her şey, kalb ve ruhundaki feryatları arttırır, nefsini de hayal kırıklığına uğratır..
16 Ekim 2019 Çarşamba- 17 Safer 1441
Kainat daima doğru söyler; yalan söyleyen insan, kainata muhalefet etmiş olur ve kainatın ilan ettiği hakikatleri duymamaya/duyamamaya başlar.
16 Ekim 2019 Çarşamba ( RİSALE DERSİ)-17 Safer 1441
İnsanın cirmi küçüktür fakat insan Allah’ı tanımazsa ve O’na isyan ederse cürmü çok büyük olur..
-Ankebut suresi; 40. ayet.
17 Ekim 2019 Perşembe- 18 Safer 1441
Herhangi bir ihtiyacımızı veya derdimizi Cenab’ı Hak’ka arz ederken; her an sonsuz ihtiyaçlarımızı doğrudan doğruya O’nun ihsan ettiğini ve her an nihayetsiz musibetlerden bizzat O’nun himaye ettiğini hatırlamalıyız.
18 Ekim 2019 Cuma-19 Safer 1441
Kendine malik olduğunu iddia eden; her şey kendine maliktir, zanneder ve kainatla münasebetlerinde dehşetli bir korku yaşar..
21 Ekim 2019 Pazartesi-22 Safer 1441
Namazda; mübah dünyevi amellerde de ihlaslı olmaya vesile sırlar vardır..
22 Ekim 2019 Salı-23 Safer 1441
Hırs ile; ‘dünyevi işler’ olarak isimlendirilen işleri de güzel ve hakkını vererek yapmak arasındaki farklar nelerdir?
23 Ekim 2019 Çarşamba-24 Safer 1441
Ana/babalar; Lokman suresindeki, Hz. Lokman’ın evladına nasihatlerini dikkatli bir şekilde okumalıdırlar ve söz konusu nasihatleri daima hatırlamalıdırlar..
23 Ekim 2019 Çarşamba (RİSALE DERSİ)-24 Safer 1441
Mevzu: Kuvvetli iman dersleri ile ahireti ‘öne alan/esas alan’ bir hayat tarzının seçilmesi; insanın, dünyadan ( ziraat işleri/ticaret/okul dersleri gibi) soğumasına sebep olur mu?
24 Ekim 2019 Perşembe-25 Safer 1441
İslamı; muhtaç ve müştak gönüllere tebliğ etmeye çalışanlar; tebliğde bulundukları insanlardan maddi/manevi, doğrudan veya dolaylı hiç bir şey talep etmemelidirler..
“Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tâbi olun; onlar doğru yoldadırlar.” ( Yasin suresi; 21. ayetin meali)
25 Ekim 2019 Cuma-26 Safer 1441
Namaz; bütün günahlardan korunmaya ve kurtulmaya vesile olur.
Ankebut suresi; 45. ayet.
28 Ekim 2019 Pazartesi- 29 Safer 1441
Gafletin kalınlaşması nasıl gerçekleşir ve niçin çok tehlikelidir?
29 Ekim 2019 Salı-01 Rebiu’l Evvel 1441
Aile fertleri; ebedi ahiret hayatında beraber olabilmenin gereklerine riayet etmeye gayret ederlerse; hem biri birlerine ciddi muhabbet ve hürmet ederler ve hem de biri birlerinin hatalarını ıslah etmeye çalışırlar..
30 Ekim 2019 Çarşamba- 02 Rebiu’l Evvel 1441
Her insanda; ‘makam/mevki’ arzusu ve sevgisi vardır.. Makam/mevki hissinin insana verilmesinde hikmetler nelerdir ve bu hissin doğru kullanımı nasıl olur?
“Dost istersen Allah yeter. Evet O dost ise, herşey dosttur.” ( Mektubat/23. Mektup’dan)
————————————————————-
30 Ekim 2019 Çarşamba -02 Rebiu’l Evvel 1441
( RİSALE DERSİ)
İnsan; dua etmeye şiddetle muhtaçtır, Allah’a dua etmeye olan şiddetli ihtiyacımızı daha güzel fark edebilmek için nelere dikkat etmeliyiz?
31 Ekim 2019 Perşembe- 03 Rebiu’l Evvel 1441
Kabir ziyareti, Sünnet-i Seniyyeye uygun olursa, ziyaret edenin imanının kuvvetlenmesine vesile olur; Sünnet-i Seniyyeye uygun olmayan kabir ziyareti ise, imanın zedelenmesine sebep olabilir.