Hikmet Arayışları 2019 Ocak Ayı Mevzuları:01 Ocak 2019 Salı-23 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Muğayyebat-ı hamse nedir?
-Lokman suresi; 34. ayet.
“-Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. 
-O, yağmuru indirir,
Rahimlerdekileri O bilir.
-Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez.
-Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” ( Lokman suresi; 34. ayetin meali)
02 Ocak 2019 Çarşamba-24 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: ‘Benim ilmim yok, ancak kendi şahsi ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum, başkalarına faydalı olmak imkanım yok’ diyenlere, başkalarına faydalı olmakla ilgili neler hatırlatılabilir?
………………………………………………………….
-Lisan-ı hal ile de; başkalarına tebliğ yapılır, yapılabilir
————————————————————
02 Ocak 2019 Çarşamba-24 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: Ezanı dikkatli bir şekilde dinlemek; hem insan ruhunun şiddetli ihtiyacı olan hakikatleri/müjdeleri hatırlamaya vesile olur ve hem namaz vazifesine manen daha hazırlıklı girmeye vesile olur..
———————————————————-
03 Ocak 2019 Perşembe-25 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: İnsan; cisminin küçüklüğüne bakıp da günahının da küçük olduğunu zannetmemelidir. Niçin?
……………………………………………………………….
“İ’lem Eyyühel-Aziz!
Şu görünen umumî âlemde her insanın hususî bir âlemi vardır. Bu hususî âlemler, umumî âlemin aynıdır. Yalnız umumî âlemin merkezi şemstir. Hususî âlemlerin merkezi ise şahıstır. Her hususî âlemin anahtarları o âlemin sahibinde olup letaifiyle bağlıdır. O şahsî âlemlerin safveti, hüsnü ve kubhu, ziyası ve zulmeti, merkezleri olan eşhasa tâbidir. Evet âyinede irtisam eden bir bahçe hareket, tegayyür ve sair ahvalinde âyineye tâbi olduğu gibi, her şahsın âlemi de merkezi olan o şahsa tâbidir. Gölge ve misal gibi.
Binaenaleyh cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme. Çünki kalbin kasavetinden bir zerre, senin şahsî âleminin bütün yıldızlarını küsufa tutturur.” ( Mesnevi-i Nuriye/Habbe’den)
————————————————————-
04 Ocak 2019 Cuma- 26 Rebiu’l Ahir 1440
Mevzu: İnsanın kalbini yumuşatan ve böylece hakikatleri daha güzel almaya hazırlayan bazı hadiseler ve haller nelerdir?
-Hasta ziyareti/hasta olmak
-İhtiyar ziyareti/ihtiyarlık dönemine girmek
-Etrafımızda vefat edenleri görmek
-Sebeplerin ‘aciz-i mutlak’ olduğuna dair yaşadığımız veya şahit olduğumuz hadiseler.
-Sıhhat ve afiyete kavuşmak, ödemekte çok zorluk çekilen bir borcu ödemek gibi haller..
————————————————————-
07 Ocak 2019 Pazartesi-01 Cemaziye’l Evvel 1440
————————————————————
Mevzu: ‘Lâ ilahe illallah” kelamını, kalbimize ve bütün latifelerimize yerleştirmeye çalışmak ve davranışlarımız ile de göstermek; şu dünya hayatında en önemli ve daima en öncelikli işimizdir..
…………………………………………………………………
-Muhammed suresi; 19. ayet..
(Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.)
……………………………………………………………….
-Hadis-i şerif: “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:
اَفْضَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْل۪ى لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ
Yani: “Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri, “Lâ ilahe illallah” kelâmıdır.”
-Hadis-i şerif: ‘İmanınızı ‘”Lâ ilahe illallah” ile yenileyiniz.”
…جَدِّدُوا ا۪يمَانَكُمْ بِلآَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ
…………………………………………………………….
-“Çünki âbid, namazında der:
اَشْهَدُ اَنْ لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ
Yani: “Hâlık ve Rezzak, ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat, onun elindedir. O hem Hakîm’dir, abes iş yapmaz. Hem Rahîm’dir; ihsanı, merhameti çoktur” diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine müsahhar görür, Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder. İmanı, ona bir emniyet-i tâmme verir.” ( Sözler/3. Söz’den)
………………………………………………………………
Bazı sorular..
1- “Lâ ilahe illallah” kelamını; kalbimize ve bütün latifelerimize yerleştirmeye, davranışlarımıza da yansıtmaya çalışmalıyız.. ‘”Lâ ilahe illallah” kelamı; davranışlarımıza nasıl yansır?
Bir başka ifade ile ‘”Lâ ilahe illallah” kelamını yaşamaya çalışmalıyız. Nasıl?
2-“Lâ ilahe illallah” kelâmı; esma-i hüsnanın adedince kelâmları tazammun ediyor/içine alıyor’ ne demektir?
3-‘”Lâ ilahe illallah” hakikatinden mahrum olan, daha bu dünyada da, ‘mutlak yalnızlık’ içindedir ve ‘elini uzatsa, elini de göremeyeceği’ yoğunlukta bir ‘manevi karanlık’ içindedir. Nasıl?
-‘Mutlak yalnızlık’ nedir?
-‘Manevi karanlık’ nedir?
-Nur suresi; 40. ayet
—————————————————————
08 Ocak 2019 Salı-02 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Bulunduğumuz yerdeki ilim meclislerine iştirak etmeye ve ‘cennet bahçelerini’ andıran söz konusu ilim meclislerinden faydalı ilim öğrenmek hususunda istifade etmeye çalışmalıyız..
———————————————————-
09 Ocak 2019 Çarşamba-03 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: ‘.Dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir.’ cümlesi ile anlatılan hakikati nasıl anlamalıyız?
—————————————————————
10 Ocak 2019 Perşembe-04 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Kur’an-ı Kerim’in hakikatlerini; ihtiyacını hissedenlere tebliğ ederken; hem ümidli olmak, hem hikmetli hareket etmek ve hem de şefkatli olmak çok ehemmiyetli esaslardır..
————————————————————
11 Ocak 2019 Cuma-05 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: “İnsan, üç cihetle esma-i İlahiyeye bir âyinedir.” ne demektir?
————————————————————
14 Ocak 2019 Pazartesi-08 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: İnsan; heyecanını, şevkini, enerjisini doğru yerlerde kullanmaz ise; hangi manevi tehlikelere düşebilir?
-Enerjisini; mü’min kardeşlerinin hatalarını aramakta, başkalarına anlatmakta kullanmak nasıl bir manevi tehlikedir ve insan bu duruma adım adım nasıl düşer?
-Şevki, heyecanı boş işlere ve günah olan meşguliyetlere kullanmak; nasıl bir manevi tehlikedir ve insan bu hale nasıl düşer?
—————————————————————
15 Ocak 2019 Salı-09 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Kabirde Münker/Nekir meleklerinin Allah adına her bir insana soracağı soruların cevaplarına hazırlığın yapılacağı yer dünyadır,; kabir değildir..
—————————————————————
16 Ocak 2019 Çarşamba-10 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: İnfak; hem infakta bulunanın manevi tehlikelerden korunmasına vesiledir ve hem de cemiyetin anarşi gibi tehlikelerden korunmasına vesiledir. Nasıl?
-Bakara suresi; 195. ayet
————————————————————
17 Ocak 2019 Perşembe-11 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Peygamber efendimiz (a.s.m); Kur’an-ı Kerim’de emredilen farz olan mükellefiyetlerimizi, hadis-i şerifleri ile ve fiilen yaşayarak açıklamıştır..
-İbrahim suresi; 4. ayet.
………………………………………………. ……………
“Bir kısmı hadisler, Kur’ân’ın getirdiği hükümleri açıklar, onları tamamlayıcı bilgiler verir. Kur’ân’da namaz kılmak, haccetmek, zekât vermek… emredilmiş, fakat bunların nasıl olacağı belirtilmemiştir. Bu ibadetlerin nasıl yapılacağını hadislerden öğreniyoruz.”
————————————————————
18 Ocak 2019 Cuma-12 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Allah’ın bizlere ihsan ettiği ve imtihan mevzuu olan ‘korkmak hissini’; mahlukatın haklarını çiğnemekten korkmakta kullanmalıyız ..
—————————————————————
21 Ocak 2019 Pazartesi-15 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Kalpteki imanın davranışlara yansımsları nasıl olur; davranışların kalpteki imana yansımları nasıl olur?
———————————————————
22 Ocak 2019 Salı-16 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Nimetler ile ilgili olarak ‘ülfet’ nedir; günahlar ile ilgili olarak ‘ülfet’ nedir?
—————————————————————
23 Ocak 2019 Çarşamba-17 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Muvaffakiyet; Allah’tandır ve çok dikkat isteyen bir imtihan mevzuudur..
———————————————————-
24 Ocak 2019 Perşembe-18 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Allah (c.c); hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir Ganiyy-i Alel-ıtlak’tır. Bu durumda; insanlara ibadetin emredilmesini nasıl anlamalıyız?
………………………………………………………..
“Evet Cenab-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise, manevî yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde isbat etmişiz. Acaba bir hasta, o hastalık hakkında, şefkatli bir hekimin ona nâfi’ ilâçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil, hekime dese: “Senin ne ihtiyacın var, bana böyle ısrar ediyorsun?” Ne kadar manasız olduğunu anlarsın.” ( Lem’alar/23. Lem’a’dan)
————————————————————-
25 Ocak 2019 Cuma-19 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Kur’an-ı Kerim’de; ‘imandan sonra küfre girenler’ ile ilgili tekrar tekrar haberler vardır. Söz konusu bu haberler her bir mü’mini nasıl düşündürmelidir?
……………………………………………………………….
-Al-i İmran suresi; 85-91.ayetler
………………………………………………..
-Gafletin devamı.. ( İmanın kaybedilmesine sebep olabilir)
-Günahlarda ısrar..( İmanın kaybedilmesine sebep olabilir)
-Maddiyata dalmak…( İmanın kaybedilmesine sebep olabilir)
İmandan sonra küfre düşmenin sebepleri arasında öncelikle hatırlanması gereken manen tehlikeli hallerdendirler..
——————————————————-
28 Ocak 2019 Pazartesi-22 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Gözlerin haramdan muhafaza edilmesinde dikkat edilecek hususlardan bazıları nelerdir?
-Nur suresi; 30-31. ayetler.
-Göz nimeti -diğer bütün nimetler ile beraber- ibahadır, temlik değildir.

De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hâkimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?” “Allah” diyecekler. De ki: “O hâlde, Allah’a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?” (Yunus suresi; 31. ayetin meali)
-Göz nimeti; -diğer bütün nimetler ile beraber- Allah’ın emirlerine göre kullanıldığında insanın iki cihan saadetine kavuşmasına yardımcı olur; göz nimeti nefsin emrine verilirse, bütün değerini kaybeder vebir nev’i azap aleti olur.
—————————————————————-
29 Ocak 2019 Salı-23 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Araba, uçak, gemi gibi bir vasıtaya binildiği zaman kıraatı sünnet olan “Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” mealindeki ayet-i kerimenin okunmasına dikkat ve devam edenlerin hatırına, dünyanın da bir muazzam gemi olduğunun geleceği ümid edilir..
-Zuhruf suresi; 12-14. ayetler.
-Mülk suresi; 15. ayet
—————————————————————
30 Ocak 2019 Çarşamba-24 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Öfkeye hakim olmak, öfkeyi yutmak ne demektir ve bu güzel hale kavuşabilmek için nelere dikkat edilmelidir?
…… ………………………………………………………
-Al-i İmran suresi; 133-134. ayetler.
————————————————————
31 Ocak 2019 Perşembe-25 Cemaziye’l Evvel 1440
Mevzu: Selamlaşmanın; imana, mü’minler arasındaki uhuvvet ve muhabbetin kuvvetlenmesine ve cemiyette emniyetin korunup/gelişmesine yansımaları hakkında neler hatırlanabilir?
………………………………………………………
-Nisa suresi; 86. ayet..