Hikmet Arayışları 2019 Şubat Ayı Mevzuları:

01 Şubat 2019 Cuma- 26 Cemaziye’l Evvel 1440

Mevzu: İsraf etmek; zulümdür.. Allah’ın gazabına uğrayanlardan olan Firavun’un Kur’an-ı Kerim’de haber verilen bir vasfı; müsrif olmasıdır..

———————————————————

04 Şubat 2019 Pazartesi-29 Cemaziye’l Evvel 1440

Mevzu: Allah (c.c); bize ‘şah damarımızdan’ daha yakındır..
Kaf suresi; 16. ayet..

————————————————————

05 Şubat 2019 Salı-30 Cemaziye’l Evvel 1440

Mevzu: Kainatta her şeyin manalar ile, hikmetler ile donatıldığına şahitlik yapan bir mü’min; yaşadığı ve şahit olduğu hadiselerin de manalar ve
hikmetler ihtiva ettiğine şahitlik yapar..
-Al-i İmran suresi; 191. ayet..

———————————————————-

06 Şubat 2019 Çarşamba- 01 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Nihayetsiz aczimizi biraz daha yakından
hissetmemize vesile olacak halleri değerlendirmeye yani ‘israf etmemeye’ çok dikkat etmeliyiz.
……………………………………………….,.,……….

07 Şubat 2019 Perşembe- 02 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Kışın gönderilen kar; bir çok hikmetler ile beraber, insanın ‘nihayetsiz aczini insana hatırlatan mesajları da’ içinde saklar. Nasıl?
-Hastalık; bir çok hikmetler ile beraber, insanın
‘nihayetsiz aczini insana hatırlatan mesajları da’ içinde saklar. Nasıl?
-İhtiyarlık; bir çok hikmetler ile beraber, insanın ‘nihayetsiz aczini insana hatırlatan mesajları da’ içinde saklar. Nasıl?

————————————————————

08 Şubat 2019 Cuma- 03 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Çok güvendiğimiz, dünyevi mevkii çok ‘göz kamaştırıcı olan’ bir şahsın, kendisine anlattığımız ‘çok küçük bir problemimizi’
samimi olarak çok uğraşmasına rağmen çözememesi; bir çok hikmetler ile beraber, insanın ‘nihayetsiz aczini insana hatırlatan mesajları da’ içinde saklar. Nasıl?

—————————————————————

11 Şubat 2019 Pazartesi- 06 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Tevbe kapısı son nefese kadar açıktır fakat Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde ‘tevbede acele edilmesi’ emredilmiştir
.. …………………………………………,…………………
-Nisa suresi; 17. ayet..

————————————————————-

12 Şubat 2019 Salı- 07 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Hatırlamak da nimettir, unutmak da nimettir; görmek de nimettir, her şeyi görememek de nimettir.
…………………………………………………………….

-“Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol göstericisi
ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.” ( Lokman suresi; 20. ayetin meali)

—————————————————————-

13 Şubat 2019 Çarşamba- 08 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: İnfak ile ilgili vazifesine ihlas ile dikkat ve devam eden bir mü’mine açılabilecek başka hayırlı kapılar.
-Al-i İmran suresi; 133-134. ayetler.( Darlıkta da infak)
-Haşr suresi; 9. ayet
-Allah’ın ihsan
ettiği kuvvet ile, ilim ile infak faaliyetleri..

——————————————————-

14 Şubat 2019 Perşembe- 09 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: İnsanın kalb ve ruhundaki sayısız manevi yaraların ilacı; beş vakit namazı kılmaktır…

———————————————————-

15 Şubat 2019 Cuma- 10 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Takva nedir, takva sahiplerin vasıfları nelerdir ve takva sahiplerine Allah’ın va’dettiği mükafatlardan bazıları hangileridir?

-Ebedi cennet. ( Al-i İmran suresi; 133-134. ayetler..
-Fatır suresi; 33-35. ayetler ile Meryem suresi; 60-63. ayetler…Cennet ebedidir, orada ‘usanmak’ yoktur; cennet ehlinin bedeni ruh hafifliğinde ve hayal sür’atindedir)
-Furkan nimeti. ( Enfal suresi; 29. ayet)
-İşlerinin düzene konulması/Günahların bağışlanması( Ahzab suresi; 70-71. ayetler)

————————————————————-

18 Şubat 2019 Pazartesi- 13 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Mü’minin hüznü, neşesi ve yaşadığı korkuları; kafirin hüznünden, neşesinden ve korkularından mahiyet itibariyle çok farklıdır..

—————————————————————

19 Şubat 2019 Salı- 14 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Her zorluk ile beraber kolaylığın olmasını nasıl anlayabiliriz?

———————————————————-

20 Şubat 2019 Çarşamba- 15 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: İnsan göz ile görülmesi mümkün olmayan bir mikroba mağlub oluyor ve o miktoptan korkuyor fakat o insana kainatın tamamı hizmet ediyor..
Bu durumun merak edilmesi ve aklı ikna edecek şekilde tahlil edilmesi elzemdir..

————————————————————

21 Şubat 2019 Perşembe- 16 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: “İbadet, fikirleri Sâni’-i Hakîm’e çevirttirmek içindir.” ( İşaratü’l İ’caz’dan)

————————————————————

22 Şubat 2019 Cuma-17 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: İnsanın sırf dünya için yaratılmadığı az dikkatle anlaşılabilir.. Nasıl?
-Devam etmeyen lezzetler..
-Nefsin hoşlanmadığı hastalıklar ve diğer sıkıntılar.
-Her gün yüzbinlerce insanın vefat etmesi.. gibi haller..
-İnsanın bütün vaktini ve kabiliyetlerini sırf dünya için, nefis için kullandığında yaşadığı hayal kırıklıkları ve ızdıraplar..
-“Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!” ( Sözler/21. Söz-Birinci Makam-Beşinci İkaz’dan)

————————————————————-

25 Şubat 2019 Pazartesi- 20 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Günaha yaklaşıldığında ve düşüldüğünde; insanın, kalbinin manevi olarak yandığını hissedip hemen geri çekilmesi gerekirken; insan, niçin günahta ısrar eder?
-Secde suresi; 21. ayet
-En’am suresi;
42-44. ayetler..

—————————————————————

26 Şubat 2019 Salı- 21 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Ruhunun şiddetli ihtiyacı olan duayı ve duanın en camii olan namazı terk eden bir insan; kainat ile alakasında
‘dünyasını da manevi cehenneme çevirecek’ haller yaşar.. Nasıl?
………………………………………………………….
-Ruhunun şiddetli ihtiyacı olan duayı ve duanın en camii olan namazı
terk eden bir insan; kainata kendisinin hükmettiğini iddia etmiş olur.. Halbuki insan; nihayetsiz acizdir.
-Ruhunun şiddetli ihtiyacı olan duayı ve duanın en camii olan namazı terk eden bir insan;
nihayetsiz ihtiyaçlarına kendi elinin yetiştiğini zanneder, mesela, güneşe elinin uzanabildiğini iddia eder. Halbuki böyle bir iddia; hem muhaldir, hem hurafedir.
-Ruhunun şiddetli ihtiyacı olan duayı
ve duanın en camii olan namazı terk eden bir insan; kainata hem kalben ‘bağlandığı’ için kalbinde hadsiz yaralar vardır ( Lem’alar/3. Lem’a-Birinci Nükte) ve hem de ‘kalben’ bağlandığı’ ve
‘Allah’ı sever gibi’ sevdiği kainatı kendisine düşman görür. ( Sözler/2. Söz)
-Ruhunun şiddetli ihtiyacı olan duayı ve duanın en camii olan namazı terk eden bir insan; kainatı kendisine düşman görür.
Niçin? Nasıl? ( Sözler/2. Söz)

—————————————————————

27 Şubat 2019 Çarşamba- 22 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Rızık mukadderdir, yani takdir edilmiştir fakat biz rızkımızı Kur’an-ı Kerim’de ve
hadis-i şeriflerde bildirilen usullere riayet ederek aramalıyız..
“Evet vasıta-ı rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını; belki, acz u za’f ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri,
yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları müvazene etmek kâfidir. Demek derd-i maişet için namazını terkeden, o nefere benzer ki: Talimi ve siperini bırakıp, çarşıda dilencilik eder.
Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim’in matbaha-i rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bâr olmamak için bizzât gitmek; güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir…”
( Sözler/5. Söz’den)

—————————————————————

28 Şubat 2019 Perşembe – 23 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Allah’ın güzel isimlerinden ‘Mü’min’ isminin tecellilerine şahitlikten ve ayna olmaktan hissemizi arttırmaya gayret etmeliyiz…