HİKMET ARAYIŞLARI ARALIK 2019 MEVZULARI

02 Aralık 2019 Pazartesi-05 Rebiu’l Ahir 1441
Zafer, muvaffakiyet; Allah’tandır ve çok hassas, çok dikkat isteyen bir imtihan mevzuudur.

03 Aralık 2019 Salı- 06 Rebiu’l Ahir 1441
Kevser suresini anlamaya çalıştığımızda öncelikle nelerin hatırlatıldığını fark ederiz?

04 Aralık 2019 Çarşamba- 07 Rebiu’l Ahir 1441
Haklı da olsa münakaşa yapmamak ve münakaşayı terk etmek, kamil imanın ve kamil imanın meyvesi olan güzel ahlakın alametlerindendir..
“Rahmânın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, “selâm” deyip geçen kullardır.” ( Furkan suresi; 63. ayetin meali)
………………………………………………………………….
“Kim haksız olduğu bir münakaşayı terk ederse, kendisine cennetin kenarında bir ev kurulur.
Haklı olduğu bir münakaşayı terkedene de cennetin ortasında bir ev kurulur.
Kim de ahlakını güzelleştirirse, ona da cennetin en yüksek yerinde bir ev kurulur.” ( Hadis-i şerif meali)

04 Aralık 2019 Çarşamba – 07 Rebiu’l Ahir 1441
Tebliğde; vazifenin sınırına dikkat edilmelidir.
( RİSALE-İ NUR DERSİ)

05 Aralık 2019 Perşembe-08 Rebiu’l Ahir 1442
İnsan ‘asli vazifelerine’ gereken ehemmiyeti vermezse; malayani işler ve günahlar, insanın dünyasını işgal eder..

06 Aralık 2019 Cuma- 09 Rebiu’l Ahir 1441
Üzerinde ciddi düşünülmeyen veya çok az düşünülen çok değerli nimetlerden birisi de; nefes alıp/vermektir ve konuşmaktır..

09 Aralık 2019 Pazartesi- 12 Rebiu’l Ahir 1441
İlim öğrenmekte ihlasın alametleri nelerdir?

10 Aralık 2019 Salı-13 Rebiu’l Ahir 1441
Vicdan; insan ruhunun ahirete bakan penceresi gibidir..

11 Aralık 2019 Çarşamba- 14 Rebiu’l Ahir 1441
“Kulun, Rabbına en yakın olduğu hal, secdeye varmış olduğu haldir..”

11 Aralık 2019 Çarşamba – 14 Rebiu’l Ahir 1441
‘Cenab-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır?”
( RİSALE-İ NUR DERSİ)

12 Aralık 2019 Perşembe-15 Rebiu’l Ahir 1441
İhtiyarlık dönemine kavuşmak; şükrü gerektiren nimetlerdendir.,

13 Aralık 2019 Cuma-16 Rebiu’l Ahir 1441
Muhabbette ihlas nasıl olur?

16 Aralık 2019 Pazartesi-19 Rebiu’l Ahir 1441
‘İlm-i muhit’ nedir? Kainat; Allah’ın her şeyi hakkıyla kuşatan ilmini nasıl ilan eder?

17 Aralık 2019 Salı-20 Rebiu’l Ahir 1441
En değerli nimetlerden birisi olan sıhhat nimetinin ne kadar farkındayız?

18 Aralık 2019 Çarşamba-21 Rebiu’l Ahir 1441
Küfrü seçen ve kafir olarak ölenlerin cehennemde ebedi kalmaları; onların hakettikleri bir cezadır.
………………………………………………………..
“Onlar hem insanları peygamberden uzaklaştırmaya çalışırlar hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler.” ( En’am suresi; 26. ayetin meali)
“Onların ateşin karşısında durdurulup “Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha rabbimizin âyetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak” dediklerini bir görsen!” ( En’am suresi; 27. ayetin meali)
“Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Yoksa geri gönderilseler bile, yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar.” ( En’am suresi; 28. ayetin meali)

18 Aralık 2019 Çarşamba -21 Rebiu’l Ahir 1441
‘Ucb’ denilen manevi hastalığın sebebi, mahiyeti ve tedavi edilmezse; vahim neticeleri nelerdir?
( RİSALE-İ NUR DERSİ)

19 Aralık 2019 Perşembe-22 Rebiu’l Ahir 1441
-Namazını kıldığı halde, bazı günahları işlemeye devam edenlerin durumu nelere işaret ediyor olabilir?

20 Aralık 2019 Cuma- 23 Rebiu’l Ahir 1441
Rızık; – Talak suresinin; 3. ayetinde haber verildiği gibi- ‘beklenmeyen/tahmin edilmeyen’ yerden gönderilir..
-Rızkın ‘beklenmeyen yerden’ gönderilmesi ne demektir ve rızkın ‘ beklenmeyen yerden gönderilmesinin’ en önemli/öne çıkan hikmetlerinden birisi, nedir?
-Rızkın ‘beklenmeyen yerden’ gönderilmesi ile ile Kur’an-ı Kerim’den misaller zikretmemiz istenirse; hangi misalleri hatırlamak uygun olur?
-Süt nereden gönderilir? Sütün ‘beklenmeyen yerden’ gönderilmesi, Kur’an-ı Kerim’de nasıl haber verilir?
-Bal nasıl ve nereden gönderilir?
-Hurma/incir ve üzüm gibi nimetlerin ‘beklenmeyen yerden’ gönderilmesi ne demektir?
Ve son bir soru..
-İnsan; rızkın ‘beklenmeyen yerden’ değil de; üzerinde düşünmeyerek ‘beklenen yerden’ gönderildiğini ZANNEDERSE ne olur, insan, hangi manevi tehlikelere YUVARLANIR?

23 Aralık 2019 Pazartesi- 26 Rebiu’l Ahir 1441
İnsan, kıyamet koptuktan sonra, haşir meydanında, dünyada yaptıklarını tek tek görür, hatırlar.
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür.
-Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür.” ( Zilzal suresi; 7-8. ayetlerin mealleri)

24 Aralık 2019 Salı-27 Rebiu’l Ahir 1441
Umumi musibetlerde; ‘bu umumi musibetin gönderilmesinde benim de hatalarım olabilir’ diye düşünmek niçin çok önemlidir?

25 Aralık 2019 Çarşamba-28 Rebiu’l Ahir 1441
Kalb katılığı; çok vahim bir musibettir.
Maide suresi; 13. ayet.

25 Aralık 2019 Çarşamba- 28 Rebiu’l Ahir 1441
Bu dünya, sadece lezzet almak yeri değildir.
Mülk suresi; 2. ayet.
“Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu imtihan ederek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.”
-Lem’alar/25. Lem’a- Üçüncü Deva
-Lem’alar/28. Lem’a’dan takip eden cümle.
“Madem dünyanın gafletkârane gülmeleri, böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur; elbette bîçare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkârane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevab cihetiyle bâki kalan sevinçlerdir.”
( RİSALE-İ NUR DERSİ)

26 Aralık 2019 Perşembe-29 Rebiu’l Ahir 1441
“Bir de şunu sor: “Suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir?” ( Mülk suresi; 30. ayetin meali)
-Mülk suresinin; 30. ayetinde, bizlere hatırlatılan hakikatlerden birisi de, çok önemli ihtiyaçlarımızdan birisi olan su nimetine ‘elimizin yetişmediğini’ bilmemizdir..

27 Aralık 2019 Cuma-01 Cemaziye’l Evvel 1441
Rızkın gönderilmesinin öncelikli hikmeti; Allah’ı hatırlatmasıdır.
“Havâriler “Ey Meryem oğlu Îsâ! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?” diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: “Eğer iman etmiş kimseler iseniz Allah’a saygılı olun.”
-Onlar “İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna şahit olalım” dediler.
-Meryem oğlu Îsâ şöyle yalvardı: “Allahım! Ey rabbimiz! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir ayet/ işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. ( Maide suresi; 112-114. ayetlerin mealleri)
“….manzume-i rahmet olan herbir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise; o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki, vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir.” ( Sözler/10. Söz-Onuncu Hakikat’den)

30 Aralık 2019 Pazartesi-04 Cemaziye’l Evvel 1441
İnsan; başkasının işlediği günahlarda hangi durumlarda mes’ul olur?
-Başkalarını günah işlemeye teşvik edenler; teşvikleri ile günah işleyenin mes’uliyetini kaldıramaz fakat ‘sebep olan yapan gibidir’ hakikatine göre, ‘sebep olan da’ mes’uldür.
-Dil ile başkasını günaha teşvik etmeyen fakat ‘hali ile’ günah olan söz ve davranışları ile başkalarının günah işlemesine sebep olanlar da, günah işlemesine sebep olduğu insanların günahından mes’uldürler.
-Emr-i bilma’ruf ve nehy-i anil münker ile ilgili vazifelerini ihmal edenler de başkalarının işlediği günahlardan çeşitli şekillerde ve derecelerde mes’uldürler..

31 Aralık 2019 Salı-05 Cemaziye’l Evvel 1441
Manevi kirlerden temizlenmenin vesilesi; tevbe/istiğfardır..