HİKMET ARAYIŞLARI OCAK 2020 MEVZULARI

01 Ocak 2020 Çarşamba- 06 Cemaziye’l Evvel 1441
Hastalığın en mühim hikmetlerinden birisi; insanın ‘yalnızlık’ ızdırabından kurtulmasına vesile olmasıdır.
-Yalnızlık nedir? Bu asırda, haberleşmek imkanları da arttığı halde, yalnızlık ızdırabının çok şiddetli yaşanmasının sebepleri nelerdir?
-Hastalık; ‘yalnızlık’ ızdırabının sebebinin anlaşılmasına ve bu ızdıraptan kurtulmaya nasıl vesile olur?
-Hastalık imkanı da verildiği halde; akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için adım atmamak, israftır..

01 Ocak 2020 Çarşamba – 06 Cemaziye’l Evvel 1441
( RİSALE-İ NUR DERSİ)
Başta namaz olmak üzere farz olan bütün vazifelerin ihmal edilmesinin mahiyeti ve vahim neticeleri nelerdir?
-Lem’alar/23. Lem’a- ‘Hatime’deki soru ve cevap ve ilgili diğer yerler..

02 Ocak 2020 Perşembe-07 Cemaziye’l Evvel 1441
İnsan; nefsine nasıl zulmeder?
-İnsan; maddi/manevi cihazlarını nefsinin emrine verirse, söz konusu cihazlarına zulmeder.
-İnsan; Allah’a iman ve itaat etmediğinde; kainat ile münasebetlerinde dehşetli bir korku içinde kalarak kendisine zulmeder.
-İnsan; hırs ile dünyaya saldırdığında bütün rahatını kaybederek kendisine zulmeder.

03 Ocak 2020 Cuma-08 Cemaziye’l Evvel 1441
Sevmek hissinin kullanılmasında insanın iradesinin yeri nedir?
-İnsan; iradesini, sevmek hissini hiç kullanmamak şeklinde kullanamaz..
-İnsan; sevmek hissini nasıl/nerede kullanacağı hususunda iradesini kullanabilir..
-İnsan; mahlukatı Allah namına sevmelidir.

06 Ocak 2020 Pazartesi-11 Cemaziye’l Evvel 1441
Haya duygusunun adaletli, hikmete uygun kullanımı nasıl olur?
-Haya nedir?
-Haya duygusunu doğru kullanmak; günahlardan sakınmaya en mühim bir vesiledir.
-‘Allah’ın bildiğini kuldan niçin saklamalıyım?’ diyerek günahları açık işleyen büyük hata içindedir.
“İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü ‘Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)’ sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.” ( Hadis-i şerif meali)

07 Ocak 2020 Salı-12 Cemaziye’l Evvel 1441
İman ve ibadetlerin davranışlara yansıdığı bir mühim husus, komşu haklarına riayettir..
-Komşu haklarına riayet; imanın alametlerindedir.
-İhlas ile komşu haklarına riayet; imanın kuvvetlenmesine vesiledir.
-Komşu haklarına riayetin içinde; bütün mahlukatın haklarına hürmet vardır.
“Cebrâil (a.s) bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.” ( Hadis-i şerif meali)

08 Ocak 2020 Çarşamba-13 Cemaziye’l Evvel 1441
Günahlar ile en güzel mücadele; Allah’ın emirlerini yaşamaya gayret etmekle ve hem sözle ve hem de hal ile tebliğ ile olur..
-Allah’ın emirlerini ihlasla yaşamaya çalışmak; aynı zamanda günahlar ile mücadele etmektir.
-Günahlar ile mücadele; hem sözlü ikazlar ile olmalıdır ve hem de hal dili ile olmalıdır.
-Günah işleyeni hakikatlerden soğutmadan günahlarla mücadele edilmelidir..

08 Ocak 2020 Çarşamba – 13 Cemaziye’l Evvel 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
Nefsimizi; günahlardan uzak tutmaya ve vazgeçirmeye çalışmanın en etkili vesilesi; günahların içindeki manevi elemleri, azapları fark etmektir.
-Günahların içinde daha bu dünyada kalbi yakan manevi elemler vardır.
-Günahların içinde insanın kalbini yakan manevi elemlerin bulunmasının hikmetleri nelerdir?
-İnsan; günah işlerken günahın içindeki manevi elemleri niçin hissedemeyebilir?

09 Ocak 2020 Perşembe- 14 Cemaziye’l Evvel 1441
Günaha ısrarla devam etmenin vahim neticelerinden birisi; bir günaha devam edenin başka günahlara da düşmesidir.. Nasıl?
-Günaha devam eden; ısrarla işlediği günaha alışır, müptela olur, terk edemeyecek hale düşebilir.
-Günaha ısrar ile devam eden; farkında olmadan başka günahlara da düşebilir.
-Günaha ısrarla devam eden, imanını kaybedecek duruma da düşebilir..

10 Ocak 2020 Cuma-15 Cemaziye’l Evvel 1441
Namazını hakkını verek kılmaya çalışanın; kalbi ve ruhi sıkıntıları kısmen hafifler.. Nasıl?
-Namaz en cami duadır; dua etmek ruhun ferahlamasıdır.
-Namaz; Allah’a ilticadır, Allah’s iltica eden hadsiz evhamlardan kurtulur.
-Namaz; bütün mahlukatın ibadetlerini keşfetmeye vesiledir ve onun için kalb rahatlar.
——————————————————
“Duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir ki, birisi var ki; onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli herşey’e yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerim zât var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def’edebilir bir zâtın huzurunda kendini tasavvur ederek, bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp
َالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
der.” ( Mektubat/24. Mektup’dan)

13 Ocak 2020 Pazartesi- 18 Cemaziye’l Evvel 1441
‘Din; muamelattır’ hakikatini nasıl anlayabiliriz?
-İslamiyeti ihlas ile yaşayan güzel ahlak ile nimetlendirilir.
-İslamiyeti ihlas ile yaşayan; kendisine güvenilen bir insan olur.
-İslamiyeti ihlas ile yaşayan; bütün mahlukata güzel davranmaya dikkat eder.

14 Ocak 2020 Salı- 19 Cemaziye’l Evvel 1441
‘Kişi; sevdiği ile beraberdir’ hadis-i şerifi ile ilgili olarak, alimler nelere dikkat çekmişlerdir?
-Mü’minin en önemli bir vasfı; Allah’ın sevdiğini sevmektir.
-Bir insanın dünyada kimleri sevdiği; ahiretteki kimler ile beraber olacağının işaretlerini içinde saklar.
-Cennet ehlinin makamları ayrı ayrı da olsa; biri birleri ile görüşebileceklerdir..

15 Ocak 2020 Çarşamba-20 Cemaziye’l Evvel 1441
Yalan söylemek; münafıkların alametlerindendir.
-Yalan; mü’minin şiddetle sakınması gereken günahlardandır.
-Mü’min; doğru söyleyenler ile beraber olur.
-Mü’min; yalan söylediğinde, kalbinde siyah noktanın iman nurunu kapatmaya başladığını hatırlamalıdır.
————————————————-
“Münafıklar sana geldiklerinde, “Şahitlik ederiz ki sen hakikaten Allah’ın elçisisin” derler. Senin hiç şüphesiz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor; ama Allah şahitlik eder ki münafıklar (inandık derken) kesinlikle yalan söylemektedirler.” ( Münafikun suresi; 1. ayetin meali)
“Münafığın alâmeti üçtür:
-Konuştuğu zaman yalan söyler,
-vadettiğinde vaadinden döner,
-kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder.” ( Hadis-i şerif meali)
-Bir mü’min yalan söylediğinde; -yalan söylemenin günah olduğunu kabul ettiği fakat nefsine mağlup olup/şeytana aldanıp yalan söylediğinde- “sen, yalan söylemekle, kafir oldun/münafık oldun” denilemez fakat “yalan söylemek; münafıklık alametidir, bir an evvel tevbe/istiğfar etmelisin” denilir.
-Bir mü’min yalan söylediğinde; -yalan söylemenin günah olduğunu kabul ettiği fakat nefsine mağlup olup/şeytana aldanıp yalan söylediğinde- “sen, yalan söylemekle, kafir oldun/münafık oldun” denilemez fakat “yalan söylemekle hayatında/kalbinde hiç bir şey olmadı” da denilemez.
O halde bu hususta; ifrat ve tefritten uzak “vasat yol” nedir?

15 Ocak 2020 Çarşamba -20 Cemaziye’l Evvel 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
-Çocuklara küçüklüklerinde ( daha dünyaya geldikleri andan itibaren) kuvvetli iman dersleri nasıl verilmelidir?
-Risalelerde dikkat çekilen; çocuklara küçüklüklerinde kuvvetli iman dersleri verilmesiyle ilgili, ‘manevi ders/fıtri derslerden’ bazı misaller..

16 Ocak 2020 Perşembe- 21 Cemaziye’l Evvel 1441
Doğruyu ve yanlışı ayırabilmekte çok kıymetli bir nimet olan ‘feraset’ nimeti nedir?
-Feraset nedir?
-Feraset nimetine kavuşan hangi manevi tehlikelerden korunur?
-Feraset nimetine kavuşabilmek için nelere dikkat edilmelidir?

17 Ocak 2020 Cuma-22 Cemaziye’l Evvel 1441
‘Dünyevileşmek’ nedir, alametleri nelerdir?
-Dünyevileşmek nedir?
-Dünyevileşek tehlikesinden korunmak ve kurtulmak için nelere dikkat edilmelidir?
-Dünyevileşmek; aslında hem dünyayı ve hem de ahireti kaybetmeye sebeptir.
“Peygamber Efendimiz (s.a.s), Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine’ye geri döndü. Ashâb-ı kirâm merakla elçinin ve getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah Resûlü (s.a.s), durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu ikazda bulundu:
“Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin! Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben, sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helâk ettiği gibi sizleri de helâk etmesinden korkarım.”
………………………………………………………………
“Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!/ RN-Sözler/271”

20 Ocak 2020 Pazartesi- 25 Cemaziye’l Evvel 1441
-“Andolsun ki Kur’an’ı; düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?” ( Kamer suresi; 17. ayetin meali)
-Kur’an’ın anlaşılmasının kolaylaştırılması; Allah’ın lütfudur.
-Kur’an’ın anlaşılmasının kolaylaştırılması; herkesin her meseleyi kolay bir şekilde anlayabileceği manasına gelmez.
-Kur’an-ı Kerim’i doğru anlayabilmek için; hakiki alimlerin izahlarına ihtiyacımız vardır.

21 Ocak 2020 Salı- 26 Cemaziye’l Evvel 1441
Hz. Yunus’un (a.s) denize atılıp balık tarafından yutulduğunda okuduğu duanın sırlarında bazıları..
-Cenab’ı Hakk’ın ‘Ehad’ isminin tecellilerini nasıl fark edebiliriz.
-Her bir mü’min; Hz. Yunus’un (a.s) duasını ‘ihtiyacını hissederek’ okumak için neleri fark etmelidir?
-Hz. Yunus’un (a.s) kıssasında ‘külli kanun’ nedir?
22 Ocak 2020 Çarşamba-27 Cemaziye’l Evvel
Hz. Süleyman’a (a.s) kuşların dilinin öğretilmesi mucizesinde bütün insanlara bakan manalardan bazıları…
-İnsanın; zeminin halifesi olması hangi manalara işaret eder?
-Hz. Süleyman’a (a.s) kuşların dilinin öğretilmesi, hayvanların insana çeşitli hizmetlerini hatırlamaya kapılar açar.
-İnsanlar; hayvanların hareketlerini tanzim ederek, hayvanların hizmetlerinden daha çok istifade edebilir..
-“Süleyman Dâvûd’un yerine geçti. Dedi ki: “Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lutuftur.” (Neml suresi; 16. ayetin meali)

22 Ocak 2020 Çarşamba – 27 Cemaziye’l Evvel
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
Vesvese nedir, şeytanın vesveseleri ile ilgili imtihanda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
-Vesvese nedir?
-Vesveseden istifade etmek nasıl olur?
-Vesveseden manen istifade edilmezse, hangi manevi tehlikelere düşülebilir?

23 Ocak 2020 Perşembe-28 Cemaziye’l Evvel 1441
“…sabah namazı şahitlidir.” ( İsra suresi; 78. ayetin mealinden)
-“Sabah namazını eda eden Allah’ın muhafazası altındadır” ( Hadis-i şerif meali)
-Sabah namazı vaktinin hatırlattığı bazı hakikatler nelerdir?
-Bir günün büyün ömrün nurlu bir özeti olması ne demektir?

24 Ocak 2020 Cuma- 29 Cemaziye’l Evvel 1441
Anne/babanın; çocukları ile sohbet yapmalarının içinde, cennet lezzetlerinin nümunesi vardır.
-Çocukların; telefon v.b cihazların yanlış kullanımından korunmalarının en kolay ve etkili yolu nedir?
-Beraber sohbet eden ana/baba ve evlatlar; sohbet vesilesiyle hangi güzellikleri keşfedebilirler?
-Sohbette in’ikas ve insibağ vardır..

27 Ocak 2020 Pazartesi-02 Cemaziye’l Ahir 1441
Kur’an-ı Kerim’de haber verilen; kafirlerin ahiretteki ‘faydası olmayan’ pişmanlıklarından bazı misaller.
-En’am suresi; 25-28. ayetler..
-Fatır suresi; 36-37. ayetler.

28 Ocak 2020 Salı- 03 Cemaziye’l Ahir 1441
Bir insanda ‘yalancılığın karakter halini alması’ ne demektir ve insan böyle vahim bir hale nasıl düşer?
-Mürselat suresinde on defa tekrarlanan ‘Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!’ mealindeki ayet-i kerime…
-Yalan söylemeye devam edenin düşebileceği tehlikelerden bazıları nelerdir?
-Yalandan şiddetle sakınana açılabilecek bazı güzel kapılar nelerdir?
-Yalan söylemeye devam edem adım adım yalnızlaşır ve manevi karanlığa mahkum olur.
————————————————————
“Yalandan sakının. Yalan insanı günaha, o da Cehenneme götürür. Kişi durmadan yalan söyler ve yalan araştırırsa Allah katında yalancılardan yazılır.” ( Hadis-i şerif meali)

29 Ocak 2020 Çarşamba-04 Cemaziye’l Ahir 1441
Vicdanın; ruhun ahiret alemine bakan penceresi gibi olduğu nasıl anlaşılır?
-Vicdanın; ahirete açılan bir pencere gibi olması ne demektir?
-Vicdanın ahirete açılan bir pencere gibi olması, ahiret aleminin insanı beklediğinin en parlak delillerindendir.
-Vicdan bozulursa; insan ne hale düşer?
——————————————————-
“İnsanın fıtrat-ı zîşuuru olan vicdanı, saadet-i ebediyeye bakar, gösterir. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse “Ebed! Ebed!” sesini işitecektir. Bütün kâinat o vicdana verilse, ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Demek o vicdan, o ebed için mahluktur…” ( Sözler/29. Söz’den)

29 Ocak 2020 Çarşamba – 04 Cemaziye’l Ahir 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
-Namaz manalarını öğrenmeye ve namazı muhafaza etmeye çalışmak en önemli vazifelerimiz arasındadır.
-Namazın manalarından bazıları nelerdir?
-Namazı anlamaya çalışmak; namazı daha dikkatli kılmaya vesile olur.
-Namazı muhafaza nedir?

30 Ocak 2020 Perşembe-05 Cemaziye’l Ahir 1441
-Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm’ın bir mu’cizesi hakkında olan
‎قُلْنَا يَا نَارُ كُون۪ى بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰٓى اِبْرَاه۪يمَ
âyetinde üç işaret-i latife vardır. Onlar nelerdir?
-Ateş ve bütün sebepler; daima Allah’ın emrine göre hareket ederler.
-Dünyaya ‘ateşte yanmayan’ bir madde de depolanmıştır.
-İnsan ruhunun dünyada manevi ateşlerde yanmaması ve ahirette de maddi/manevi ateşlere düşmemesi için, iman nimetinin kıymetini anlamaya çalışmalıdır..
-Enbiya suresi; 69. ayet
“Biz de, “Ey ateş” dedik, “İbrâhim için serin ve salim ol!” ( Enbiya suresi; 69. ayetin meali)
31 Ocak 2020 Cuma-06 Cemaziye’l Ahir 1441
-“Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm; cin ve şeytanları ve ervah-ı habiseyi teshir edip, şerlerini men’ ve umûr-u nâfiada istihdam etmesi” ile ilgili Kur’an-ı Kerim’deki haberlerde, her bir insana bakan ‘külli kanun’ nedir?
-Sad suresi; 34-38. ayetler.
-Cin ve şeytanların, Hz. Süleyman’a (a.s) hizmetkar yapılması mu’cizesi..
-Cin ve şeytanların; Hz. Süleyman’a (a.s) hizmetkar yapılması mu’cizesinin her bir insana bakan manalarından bazıları..
-Allah’ın emirlerine riayet etmeden cin ve şeytanlardan istifade edebileceğini zannedenler; şeytanlara oyuncak olurlar.
———————————————————-
-“Andolsun biz Süleyman’ı bir imtihandan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk; sonra o bize yöneldi;
-Rabbim” dedi, “Beni bağışla; benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lutfu sınırsız olan yalnız sensin.” Bunun üzerine, emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgârı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun emrine verdik.” ( Sad suresi; 34-38. ayetlerin mealleri)
-Enbiya suresi; 82. ayet
“Şeytanlar (cinler) arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.” ( Enbiya suresi; 82. ayetin meali)
* * *