HİKMET ARAYIŞLARI ŞUBAT 2020 KONULARI

02 Mart 2020 Pazartesi-07 Receb 1441
Kur’an-ı Kerim’in ve kainat kitabının ilan ettiği hakikatleri işitmeyenler; manen sağırdır, kördürler..
-“İnkârcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler; çünkü onlar düşünmezler.” ( Bakara suresi; 171. ayetin meali)
-Kainatın ilan ettiği en büyük hakikat; Allah’ın varlığını ve birliğini ilan etmesidir..
-Kainatın ilan ettiği tevhid hakikatini duymayanın sağır olması, kör olması ne demektir?
-Kainatın ilan ettiği tevhid hakikatini duymayan; kainattan yükselen sesleri nasıl duyar? ( Matem sesi olarak duyar)

03 Mart 2020 Salı-08 Receb 1441
İnsan; yaşadığı sıkıntıların da, mutlulukların da geçici olduğu hatırlayarak değerlendirmeye gayret etmelidir.
-Sıkıntılar geçicidir; çünkü sıkıntıları yaşayan insan da, sıkıntların yaşandığı dünya da geçicidir.
-Sıkıntılar nasıl değerlendirilir?
-Mutluluklar geçicidir; çünkü mutlulukları yaşayan insan da, mutlulukların yaşandığı dünya da geçicidir.
-Mutluluklar nasıl değerlendirilir?
04 Mart 2020 Çarşamba-09 Receb 1441
Kalbi iman nuru ile ışıklanan bir insan; üstündeki bütün manidar nakışları hem okur ve hem de okutur..
-İnsanın üstündeki manidar nakışlar ile neler kastediliyor?
-İnsanın üstündeki manidar nakışların iman nuru ile görülmesi, okunması ne demektir?
-Kalbinde iman nuru olan bir insan; üstündeki manidar nakışları nasıl okutur?

04 Mart 2020 Çarşamba – 09 Receb 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
Tevekkül nedir?
-Sözler/23. Söz-Birinci Mebhas-Üçüncü Nokta..

05 Mart 2020 Perşembe-10 Receb 1441
Sırat-ı müstekım nedir?
-Ey Âdemoğulları! Size “Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur” dememiş miydim? ( Yasin suresi; 60-61. ayetlerin mealleri)
-Fatiha suresinde, ‘beni sırat-ı müstekıme hidayet eyle’ dememizin değil de, ‘bizi sırat-ı müstekıme hidayet eyle’ dememizin emredilmesindeki hikmetler neler olabilir?

06 Mart 2020 Cuma- 11 Receb 1441
‘Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma..’ cümlelerinin ifade ettiği hakikatleri nasıl anlamalıyız?
-Sebeplere teşebbüs etmek fiili duadır.
-‘Sebeplere fazla sarılmak’ hangi manada ve niçin manen büyük tehlikeye yani şirke yaklaşıldığının işaretidir?
-Neticeleri; sebeplerden beklemek manasındaki ‘sebeplere müracaat etmekten’ hassasiyetle sakınmalıyız..

09 Mart 2020 Pazartesi-14 Receb 1441
İnad duygusu doğru kullanılırsa; çok ehemmiyeti hayırların açılmasına vesile anahtar gibi olur..
-İnad duygusu nedir?
-İnad duygusunun Allah namına kullanıldığının alametleri nelerdir?
-İnad duygusunun nefis namına kullanıldığının alametleri nelerdir?

10 Mart 2020 Salı-15 Receb 1441
Kainattaki herşey, her hâdise ya bizzât güzeldir veya neticeleri cihetiyle güzeldir..
-Kainattaki herşeyin, her hadisenin güzelliği ancak iman ile keşfedilir.
-Kainatta her şeyin ‘bizzat güzel olması’ ne demektir?
-Kainatta herşeyin ‘neticeleri cihetiyle’ güzel olması ne demektir?

11 Mart 2020 Çarşamba/16 Receb 1441
Akrabalara yardımcı olmak; her bir mü’minin mühim vazifeleri arasındadır.
-Akrabalara yardım denilince hatırımıza neler gelmelidir?
-Akrabaların maddi dertleri ile ilgilenmek nasıl olur?
-Akrabaların manevi dertleri ile ilgilenmek nasıl olur?
11 Mart 2020 Çarşamba – 16 Receb 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
Ölüm; hem mahluktur ve hem nimettir.
-Mektubat/Birinci Mektub-İkinci Sual

12 Mart 2020 Perşembe-17 Receb 1441
Yeryüzünde her gün binlerce insanın vefat etmesi; ‘ölüm haktır’ hakikatinin ilanıdır.
-Vefat edenler; hal dili ile neler söylüyorlar?
-Vefat edenlerin hal dili ile söylediklerinden hiç bir bir mesaj almayanlar, büyük bir nimeti/fırsatı israf etmiş olurlar..

13 Mart 2020 Cuma-18 Receb 1441
Dünyaya kalben bağlanaların kalbleri; nihayetsiz ızdırab içindedirler.
-Dünyaya kalben bağlanmak nedir?
-Dünyaya kalben bağlananlar; kalben bağlandıkları şeylerden ayrıldıkça kalbleri parçalanır.
-Dünyaya kalben bağlananlar; kalben bağlandıkları şeylerden ayrılacaklarını düşündükçe de kalbleri yine feryad eder.

16 Mart 2020 Pazartesi-21 Receb 1441
Kainata ‘ibret nazarı’ ile bakan; insanın başı boş olamayacağını anlar.
-“İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır?” ( Kıyamet suresi; 36. ayetin meali)
-Kainata ‘ibret nazarı’ ile bakmak nasıl olur?
-Kainata ‘ibret nazarı’ ile bakıldığında; hal dili ile kainatın neleri ilan ettiği fark edilir?
-Allah’ın emirlerine uygun yaşamayı seçmeyen; daima Allah’ın emirlerine riayet eden kainata muhalefet etmiş olur…
“Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? RN-Sözler/170”

17 Mart 2020 Salı- 22 Receb 1441
Mü’min için hayat da nimettir, ölüm de nimettir; kafir için hayat da azaptır, ölüm de azaptır..
18 Mart 2020 Çarşamba-23 Receb 1441
Hayvanlara; samimi ve hakiki hürmet ne demektir ve nasıl olur?

18 Mart 2020 Çarşamba 23 Receb 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
……………………………………………………………….
Mevzu: “Her adamın alnında kalem-i kader ile rızkı yazılı olması ve rızkı üstünde isminin yazılı olması” Kur’an-ı Kerim’de nasıl haber verilir; kainat kitabında nasıl gösterilir?
———————————————————-
-“Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’ın üzerine olmasın! Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir; hepsi apaçık kitapta vardır.” ( Hud suresi; 6. ayetin meali)
———————————————————-
-Sözler/29. Söz-İkinci Maksad-İkinci Esas-Onuncu Medar..
‘..erzaktaki tecelli-i rububiyet gösteriyor ki; ibtida o zerreler muayyen idiler, muvazzaf idiler, o makamlar için namzed idiler. Güya herbirisinin alnında ve cebhesinde “Filan hüceyrenin rızkı olacak” yazılı gibi bir intizamın vücudu, her adamın alnında kalem-i kader ile rızkı yazılı olduğuna ve rızkı üstünde isminin yazılı olmasına işaret eder.’ (RN-Sözler/523)

19 Mart 2020 Perşembe-24 Receb 1441
Bir mü’minin konuşmaları esnasında; her vesile ile ‘inşaAllah’ demesi; hangi güzelliklere işaret eder?
“‘Allah izin verirse” demeden hiçbir şey için, “Şu işi yarın yapacağım” deme! Unuttuğun takdirde Rabbini zikret ve “Umarım Rabbim bana, doğruya bundan daha yakın yolu gösterir” de.”

20 Mart 2020 Cuma-25 Receb 1441
Mi’rac mu’cizesi; Peygamber efendimizin (a.s.m) Allah’a ibadette en yüksek derecede olduğunun Allah (c.c) tarafından tasdikidir…
————————————————————-
“Şakk-ı kamer, nasılki bir mu’cize-i risaletidir; nübüvvetini cin ve inse gösterdi.
Öyle de: Mi’rac dahi, bir mu’cize-i ubudiyetidir; habibiyetini, ervah ve melaikeye gösterdi… RN-Sözler/136”

21 Mart 2020 Cumartesi – 26 Receb 1441
(Mİ’RAC KANDİLİ ÖZEL)
Mi’rac kandilini anlamaya ve değerlendirmeye gayret edildiğinin en mühim alameti; beş vakit namazı anlamaya ve yaşamaya çalışmaktır.

23 Mart 2020 Pazartesi-28 Receb 1441
Peygamberlerin varisleri olduğu Hadis-i şerifte haber verilen hakiki alimlere ‘Allah için’ muhabbetin alametleri nelerdir?
“Âlimler, Peygamberlerin vârisleridirler” ( Hadis-i şerif meali)

24 Mart 2020 Salı-29 Receb 1441
Maddi dertler; manevi dertlerin keşfedilmesine ve tedavisine vesile olabilir..
-‘Ey bîçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır.’ ( Lem’alar/25. Lem’a’dan)

25 Mart 2020 Çarşamba-01 Şaban 1441
Vefat edenlere ‘manevi hediye’ göndermek nasıl olur?

25 Mart 2020 Çarşamba – 01 Şaban 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
Beş vakit namazın vakitlerinin işaret ettiği hakikatlerden bazıları nelerdir?

26 Mart 2020 Perşembe-02 Şaban 1441
Hayırlı ilim öğrenmek isteğimizin devam etmesi için nelere dikkat etmeliyiz?
-Hayırlı ilim öğrenmek isteğimizin devam etmesi için; öğrendiklerimizi ihlasla yaşamaya dikkat etmeliyiz.
-Hayırlı ilim öğrenmek isteğimizin devam etmesi için; öğrendiklerimizi ihlasla anlatmaya dikkat etmeliyiz.

27 Mart 2020 Cuma-03 Şaban 1441
Allah’ın güzel isimlerinden ‘Mucib’ isminin tecellilerine şahitlik yapan; ahirete imanını da kuvvetlendirir..

30 Mart 2020 Pazartesi-06 Şaban 1441
Adalet nedir?
-‘Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle nasihat ediyor.’ ( Nahl suresi; 90. ayetin meali)

31 Mart 2020 Salı-07 Şaban 1441
İhsan nedir?
“İhsan; Allah’ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir” ( Hadis-i şerif meali)