HİKMET ARAYIŞLARI ŞUBAT 2020 MEVZULARI

03 Şubat 2020 Pazartesi-09 Cemaziye’l Ahir 1441
Şükrün alametleri nelerdir?
-Şükrün bir mühim alameti; kanaatir.
-Şükrün bir başka mühim alameti; iktisattır.
-Şükrün bir diğer mühim işareti; rızadır ve memnuniyettir..

04 Şubat 2020 Salı-10 Cemaziye’l Ahir 1441
Ahiret hayatını; Kur’an-ı Kerim’de haber verildiği gibi öğrenmeye çalışmalıyız…
-Kur’an-ı Kerim’de ahiret hayatı; Cenab’ı Hakk’ın dünyada gösterdiği fiiller misal olarak zikredilerek ders verilir..
-Kur’an-ı Kerim’de ahiret hayatının tahkiki olarak ders alınabilmesi için, insanın ana rahmindeki hallerini hatırlaması emredilir..
-Kur’an-ı Kerim’de; Allah’ın güzel isimlerinin tecellilerinin, ahiret hayatına kapılar açtığına dikkat çekilir..

05 Şubat 2020 Çarşamba- 11 Cemaziye’l Ahir 1441
Yaşadığımız yerde; Allah’ın emirlerini hatırlatan mü’min kardeşlerimizle manevi bağlarımızı muhafazaya ve geliştirmeye dikkat etmeliyiz..
-Çevremizde bize Allah’ın emirlerini hatırlatan mü’min kardeşlerimizle irtibatımızı muhafaza etmeliyiz.
-Çevresinde İslamiyeti yaşamaya çalışanlar ile manevi irtibatını muhafaza eden; bütün mü’minler ile manevi irtibatını hissetmeye başlar.
-Bir mü’minin ümitsizliğe düşmesinin en önemli sebeplerinden birisi; bütün mü’minler ile manevi bağların korunmamasıdır..

05 Şubat 2020 Çarşamba – 11 Cemaziye’l Ahir 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
Kalb ve ruh sıkıntısı niçin olur; doğru değerlendirilmezse, neler olabilir?
-Kalb ve ruh sıkıntılarının hakiki sebepleri nelerdir?
-Kalb ve ruh sıkıntılarını ‘doğru okumak ve değerlendirmek’ ne demektir?
-Kalb ve ruh sıkıntıları ‘doğru okunmazsa ve değerlendirilmezse’ neler olabilir?
———————————————————
-İnsanın; dünyayı ahirete tercih etmesi, kalb ve ruh sıkıntılarının en önemli sebepleri arasındadır. Niçin?
(“..Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp, hüzne düşme. Yalnız dünyevî ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme/Mektubat)
-İnsanın; ‘nereden geldik, niçin dünyaya gönderildik ve nereye gidiyoruz? sorularının doğru cevaplarını öğrenmemesi, kalb ve ruh sıkıntılarının en önemli sebepleri arasındadır?
(“İşte mahiyet-i insaniyedeki merak ve taleb-i hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ızdırabdan kurtaracak yalnız tevhid-i Hâlık ve marifet-i İlahiyedir/Sözler
-İnsanın; ‘asli vazifelerini’ ihmal etmesi, kalb ve ruh sıkıntılarının en önemli sebepleri arasındadır?

06 Şubat 2020 Perşembe-12 Cemaziye’l Ahir 1441
Bütün mahlukatın daima ‘Bismillah’ dediği nasıl fark edilir?
-Bütün mahlukatın daima ‘Bismillah’ dediği nasıl fark edilir?
-Bütün mahlukatın daima ‘Bismillah’ dediğini farketmek çok mühim midir?
-‘Allah namına vermek; Allah namına almak’ hakikatini, nasıl anlamaya ve yaşamaya çalışmalıyız?

07 Şubat 2020 Cuma-13 Cemaziye’l Ahir 1441
İman; hayatın hayatıdır.
-İman nimeti ile; geçmiş zaman hayatlı ve aydınlık görünür.
-İman nimeti ile; gelecek zaman hayatlı ve aydınlık görünür.
-İman nimetiyle; kainat gündüz gibi aydınlık görünür..

10 Şubat 2020 Pazartesi- 16 Cemaziye’l Ahir 1441
“Evâmir-i şer’iyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi; evâmir-i tekviniyeye karşı da itaat ve isyan vardır.” ne demektir?
-‘Evamir-i şer’iye’ ne demektir?
-Evamir-i şer’iyeye itaat nedir ve mükafatı nerededir?
-‘Evamir-i tekviniye’ nedir?
-Evamir-i tekviniyeye itaat nedir ve mükafatı nerededir?

11 Şubat 2020 Salı-17 Cemaziye’l Ahir 1441
Hz. Musa’nın (a.s); Allah’ın emriyle kavmine bir inek kesmelerini emretmesi hadisesindeki ‘külli kanun’ nedir?
-‘Külli kanın’ nedir?
-‘Hz. Musa’nın (a.s); Allah’ın emriyle kavmine bir inek kesmelerini emretmesi hadisesi’, nedir?
-Hz. Musa’nın (a.s); Allah’ın emriyle kavmine bir inek kesmelerini emretmesi hadisesindeki ‘külli kanun’ nedir?

12 Şubat 2020 Çarşama-18 Cemaziye’l Ahir 1441
“Sekerat vaktinde şeytanın vesvesesiyle akla şüpheler vermesi teşebbüsünde bulunması’ ne demektir?
-Şeytanın vesvesesi nedir?
-Şeytan her insana vesvese vermek teşebbüsünde bulunur mu?
-Şeytanın son nefeste insana vermek isteyeceği vesvese hakkında nelere dikkat etmek lazımdır?

12 Şubat 2020 Çarşamba-18 Cemaziye’l Ahir 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
İnsan; Allah’ın varlığını, birliğini ilan eden delillerin en parlağıdır..
-İnsan; kainat ağacının meyvesidir.
-İnsan; Allah’ın güzel isimlerine en cami aynadır.
-Bütün kainat; her bir insana hususi ve kasdi hizmet ile vazifelendirilmiştir..
———————————————-
-Lem’alar/17. Lem’a- Ondördüncü Nota-Birinci Remiz..
-Sözler/23. Söz-Birinci Mebhas-Birinci Nokta.

13 Şubat 2020 Perşembe-19 Cemaziye’l Ahir 1441
Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır?
-Dil ile yapılan dualarda riayet edilmesi gereken şartlar var mıdır?
-‘Gıyaben dua’ ne demektir?
-Duanın neticesini dünyada görmek istemek doğru mudur?

14 Şubat 2020 Cuma-20 Cemaziye’l Ahir 1441
Bir insanın nihayetsiz acizliğini ve fakirliğini anlamaya çalışması niçin çok önemlidir?
-İnsan; nihayetsiz acizliğini nasıl anlayamaya çalışabilir?
-İnsan; nihayetsiz fakirliğini nasıl anlamaya çalışabilir?
-İnsanın; nihayetsiz acizliğini ve fakirliğini anlamaya çalışması o insana hangi güzel kapıları açar?

17 Şubat 2020 Pazartesi-23 Cemaziye’l Ahir 1441
Allah’ın ihsan ettiği nimetler ile sevinen ve şükreden; bütün mahlukatın memnuniyetini bir derece keşfeder..
-Allah’ın ihsan ettiği sonsuz nimetleri fark etmek ve doğru değerlendirmek nasıl olur?
-Kannat eden; bütün mahlukatın memnuniyetini bir derece keşfeder.
-Bütün mahlukatın memnuniyetini keşfetmek nisbetinde; mahlukatın memnuniyetinden istifade edilir.. Nasıl?

18 Şubat 2020 Salı- 24 Cemaziye’l Ahir 1441
İnsan kendisini tanımaya gayret ederse; o insana yüksek hakikatlerin kapıları açılmaya başlar..
-İnsanın kendisini doğru tanıması nasıl olur?
-İnsanın kendisini doğru tanıması diğer insanları ve mahlukatı doğru tanımasına vesile olur.
-İnsan kendisini ve mahlukatı doğru tanıdıkça Rabbini tanır..

19 Şubat 2020 Çarşamba-25 Cemaziye’l Ahir 1441
‘Öfkeyi tutmak’ ne demektir ve bu güzel hale kavuşabilmek için nelere dikkat edilmelidir.
-Al-i İmran suresi; 133-135. ayetler.
-“Asıl pehlivan güreşte karşısındakini yenen değil, öfke anında kendini kontrol edebilendir!” ( Hadis-i şerif meali)
-‘Öfke’ hissinin doğru kullanımı nasıl olur?

19 Şubat 2020 Çarşamba.- 25 Cemaziye’l Ahir 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
Maddi/manevi cihazlar ve hissiyatın israfı ne demektir?
-Mektubat/9. Mektup

20 Şubat 2020 Perşembe-26 Cemaziye’l Ahir 1441
Gökyüzüne ibretle bakmak; imanın kuvvetlenmesine çok mühim vesiledir.
-“Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?” ( Ğaşiye suresi; 17-20. ayetlerin mealleri)
-Gökyüzüne ibretle bakmak ne demektir?
-İmanın kuvvetlenmesinin; insanın davranışlarına yansımaları nasıl olur?

21 Şubat 2020 Cuma-27 Cemaziye’l Ahir 1441
Kur’an; kalblere şifadır.
-“Ey insanlar! Rabbinizden size bir nasihat, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.” ( Yunus suresi( 57. ayetin meali)
-Kur’an; kalblere şifadır.
-Kur’an-ı Kerim’i okumaya, anlamaya ve yaşamaya gayret etmek; kalbteki manevi yaralara manevi ilaç olur.

24 Şubat 2020 Pazartesi-30 Cemaziye’l Ahir 1441
Sebeplerin; neticeleri yaratmasının mümkün olmadığı az bir dikkat ile anlaşılabilir.
-Sebepler ile neler kastediliyor?
-Neticeler ile neler kastediliyor?
-Sebeplerin neticeleri yaratamayacağı az bir dikkat ile anlaşılır.. Niçin?

25 Şubat 2020 Salı-01 Receb 1441
Üç aylar; çok önemli bir vazifemiz olan ‘nefis muhasebesine’ vesile olmalıdır.
-Nefis muhasebesi nedir?
-Ümidimizi kırmadan fakat imtihandaki ciddiyetimizi arttıracak ‘nefis muhasebesi’ nasıl yapılır?

26 Şubat 2020 Çarşamba-02 Receb 1441
(RİSALE-İ NUR DERSİ)
Sünnet-i Seniyyeye uygun yaşamaya çalışmanın sırları..
-Lem’alar/11. Lem’a-Birinci Nükte..
-Sözler/23. Söz/Birinci Mebhas-Birinci Nokta.
-Sözler/24. Söz-Beşinci Dal-Üçüncü Meyve.

27 Şubat 2020 Perşembe-03 Receb 1441
“Sünnet-i Seniyyeye uygun yaşamaya çalışmalıyız” dediğimizde öncelikle hatırımıza neler gelmelidir?
-Peygamber efendimizin (a.s) ve bütün Peygamberlerin (a.s) ilan ettikleri en yüksek hakikat, Allah’ın varlığının ve birliğinin ilanıdır.
-Peygamber efendimizin (a.s) ve bütün Peygamberlerin (a.s) ilan ettikleri en yüksek bir başka hakikat, farzlara riayettir..
Peygamber efendimizin (a.s) ve bütün Peygamberlerin (a.s) ilan ettikleri bir diğer hakikat, günahlardan sakınmaktır..

28 Şubat 2020 Cuma-04 Receb 1441
Kıyamet hadiseleri esnasında mü’minler korkmayacaklardır..
-Enbiya suresi; 103. ayet.
-Kıyamet hadiseleri esnasında mü’minler neler hissedecekler?
-Kıyamet hadiseleri esnasında korkmamak için; dünyadaki imtihanda nelere şahitlikten hissemizi arttırmaya çalışmalıdır?