KASIM AYI KONULARI

Kasım 2018 Hikmet Arayışları Konuları:

01 Kasım 2018 Perşembe-23 Safer 1440

Mevzu: Şeytan-ı insi ve cinni; ‘İnsandaki tenbellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından istifade ederek’ insanı aldatmaya çalışır..
Nasıl? ( Mektubat/29. Mektup)

————————————————————-

02 Kasım 2018 Cuma-24 Safer 1440

Mevzu- Namazına dikkat ve devam eden bir mü’min; her namazında okuduğu fatiha suresinde ‘şehidleri’ hatırlar.. Şehidler;
mü’minlere neleri hatırlatır?

————————————————————-

05 Kasım 2018 Pazartesi-27 Safer 1440
Mevzu; Rahat meyli; kalbi ve ruhi sıkıntıların en ehemmiyetli sebeplerindendir; kalbi ve ruhi sıkıntılar da ahlakın
bozulmasının mühim sebepleri arasındadır… Nasıl?

———————————————————-

06 Kasım 2018 Salı-28 Safer 1440

Mevzu: Şükür; nimetin ziyadeleşmesine vesile olur; şükretmemek ise, nimetin elden alınmasına sebep
olur……………………………………………………………
-Şükrün; nimetin ziyadeleşmesine vesile olmasını nasıl anlamalıyız? ( Nimetin sadece ‘kemiyeten’ artmasından ibaret olmayabilir artmak. Daha başka şekilde de olabilir.. Nasıl? Düşünelim inşaAllah..
-Şükredilmeyince; nimetin elden alınmasını nasıl anlamalıyız? Mesela; nimet ‘zahiren’ şükretmeyenin ‘elinde olsa bile’ aslında o nimet/nimetler ‘nıkmete/azaba’ ÇEVRİLEREK de elden alınmış olabilir mi?
—————————————————————-
07 Kasım 2018 Çarşamba-29 Safer 1440
Mevzu: Küçüklüğünde çocuğuna/çocuklarına ‘kuvvetli iman dersleri vermek’ ile ilgili vazifesini ihmal ettiğini veya gerektiği gibi yapamadığını düşünen ana/babalar; çocukları büyüdükten sonra ne yapmalıdırlar?
—————————————————————-
08 Kasım 2018 Perşembe-30 Safer 1440
Mevzu: ‘Dinî farzlarını yerine getirmek suretiyle dünyevî çalışmaların da bir ibadet hükmüne getirmek’ ne demektir?
—————————————————————-
09 Kasım 2018 Cuma-01 Rebiul Evvel 1440
Mevzu: İnsan, ibadetine itimad etmemelidir ve daima ibadetinin artmasına çalışmalıdır.
(İşarat-ül İ’caz’dan)

—————————————————————

12 Kasım 2018 Pazartesi-04 Rebiul Evvel 1440
Mevzu: Hırs gösteren; nefsinin arzu ettiklerine kavuşsa
da -mesela, çok zengin olsa da- kaybeder, kavuşamasa da -mesela, çok çalıştığı halde fakir kalsa da- kaybeder.. Nasıl?

—————————————————————

13 Kasım 2018 Salı -05 Rebiul Evvel 1440

Mevzu: Umumi musibet;
ekseriyetin hatası sebebiyle gönderilir. Umumi musibete sebeb olanlar, ‘ekseriyet’ haline nasıl gelirler?

—————————————————————-

14 Kasım 2018 Çarşamba-06 Rebiul Evvel 1440

Mevzu: Hastayı; hastalığın
manalarından ve meyvelerinden bahsederek teselli etmek; bazen bin ilaçtan daha faydalıdır…………………………………………………………………“me’yus ve ümidsiz bir hastaya manevî
bir teselli, bazan bin ilâçtan daha ziyade nâfi’dir.” ( Barla Lahikasından)

—————————————————————

15 Kasım 2018 Perşembe-07 Rebiul Evvel 1440
Mevzu: Doğrudan kendisine ihsan edilen nimetlerin farkına
varmaya ve o nimetler ile ilgili olarak Allah’a şükretmeye gayret edene; başta ana/babası olmak üzere diğer insanlara ve bütün mahlukata verilen nimetler ile ilgili olarak da Allah’a şükretmeye çalışmak
kapıları açılır…
-Neml suresi; 19. ayet.

—————————————————————

16 Kasım 2018 Cuma- 08 Rebiul Evvel 1440

Mevzu: Namazını dikkatli ve düzenli bir şekilde kılan mü’minin hatırladığı hakikatlerden
bazıları…

————————————————————-

19 Kasım 2018 Pazartesi-11 Rebiul Evvel 1440

Mevzu: Mevlid kandilini; Peygamber efendimizi (a.s.m) daha ziyade tanımaya ve O’nu (a.s.m) takip etmek şevkimizi
arttırmaya vesile olacak şekilde değerlendirmeye gayret etmeliyiz.
-Kalem suresi; 4. ayet

—————————————————————

20 Kasım 2018 Salı-12 Rebiu’l Evvel 1440

Mevzu: İnsanın; içinde bulunduğu günü okuması; bütün zamanları ve bütün zamanlardaki hadiselerin ifade ve ilan ettiği bütün hakikatleri okumasına kapı açar. Nasıl?

—————————————————————-

21 Kasım 2018 Çarşamba-13 Rebiu’l Evvel 1440

Mevzu: Zalim ile mücadele eden bir mazlumun; zulümle ve zalimle mücadele ederken, manen yükselmesi de mümkün ve bu fırsat önündedir; mazlumun zalim ile

mücadele ederken mücadele ettiği zalime benzeyerek zalim olması ve manen düşmesi de mümkündür.

—————————————————————

22 Kasım 2018 Perşembe- 14 Rebiu’l Evvel 1440

Mevzu: Günahlara ‘yaklaşmamak’ ve ‘girmemek’ için sabretmek ne demektir?

—————————————————————-

23 Kasım 2018 Cuma-15 Rebiu’l Evvel 1440

Mevzu: Günahlardan sakınmakta ihlaslı olmak ne demektir?

—————————————————————

26 Kasım 2018 Pazartesi- 18 Rebiu’l Evvel 1440

Mevzu: Bilhassa akıl/baliğ olmadan evvel okuldan
gelen çocuklar ile her gün sohbet etmek niçin çok ehemmiyetlidir?

————————————————————-

27 Kasım 2018 Salı- 19 Rebiu’l Evvel 1440

Mevzu: Allah’ın güzel isimlerinden ‘Sabûr’ isminin tecellilerine nasıl
şahitlik yapabiliriz?

—————————————————————-

28 Kasım 2018 Çarşamba-20 Rebiu’l Evvel 1440
Mevzu: ‘Kul hakkı çiğnemek’ olarak isimlendirilen günahlar hatırımıza geldiğinde, hangi günahları düşünmeliyiz?

—————————————————————

29 Kasım 2018 Perşembe-21 Rebiu’l Evvel 1440
Mevzu: Bir beldedeki, bir ülkedeki her bir fert; o beldedeki çeşitli kademelerdeki idarecilerin hayırlı işler yapmalarına vesile olabilir
ve idarecileri yanlış işlerden sakındırabilir… Nasıl?

————————————————————

30 Kasım 2018 Cuma- 22 Rebiu’u Evvel 1440

Mevzu: Manevi hayatın muhafaza edilmesinde ve inkişafında helal lokma hayati
ehemmiyettedir..
-Mü’minun suresi; 51. ayet…
Soru: İnsanın kazancına haram lokma nasıl karışabilir? ( Açık bir şekilde kazanca haram lokmanın karşması/Örtülü bir şekilde kazanca haram
lokmanın karışması halleri)
-Kazanca haram lokmanın karışması; manevi hayatı nasıl etkiler?