06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

011-HÛD SURESİ

11-HÛD Hûd sûresi, 123 (yüzyirmiüç) âyet olup 12, 17 ve 114. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 50 - 60. âyetlerde...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

012-YÛSUF SURESİ

12-YÛSUF Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) âyet olup 1,2 ve 3. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin başından sonuna kadar Yusuf...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

013-RA’D SURESİ

13-er-RA'D Ra'd Sûresi, 43 (kırküç) âyet olup Mekke'de mi, Medine'de mi indiği hakkında ihtilaf vardır. Sûrenin muhtevası göz önüne alınırsa...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

014-İBRÂHİM SURESİ

14-İBRÂHİM İbrahim sûresi, 52 (elliiki) âyet olup 28 ve 29. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 35-41. âyetler Hz. İbrahim'in duasını...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

015-HİCR SURESİ

15-el-HİCR Hicr sûresi, 99 (doksandokuz) âyet olup 87'si Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Hicr, bir yer adıdır. 80-84. âyetlerde Hicr'den bahsedildiği...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

016-NAHL SURESİ

16-en-NAHL Nahl sûresi 128 (yüzyirmisekiz) âyet olup, son üç âyeti Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 68. âyette bal arısından söz edildiği...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

017-İSRÂ SURESİ

17-el-İSRÂ Mekke'de nâzil olmuştur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. âyetlerle 73 ilâ 80. âyetlerin Medine'de indiği rivayet edilmektedir. 111...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

018-KEHF SURESİ

18-el-KEHF Kehf sûresi 110 (yüzon) âyettir. Mekke'de nâzil olmuştur. Ancak, 28. âyetin Medine'de nâzil olduğu rivayeti de vardır. Sûre bu...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

019-MERYEM SURESİ

19-MERYEM Meryem sûresi, 98 (doksansekiz) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58. âyet, bazılarına göre de 71. âyet...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

020-TÂ HÂ SURESİ

20-TÂ HÂ 135 (yüzotuzbeş) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Sûre, ismini, başındaki Tâ-Hâ harflerinden almıştır. Hz. Ömer'in bu sûre vesilesiyle...
Read More