06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

021-ENBİYÂ SURESİ

21-el-ENBİYÂ Enbiyâ sûresi, 112 (yüzoniki) âyettir ve Mekke'de nâzil olmuştur. Başka konular yanında bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleriyle olan...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

022-HACC SURESİ

22-el-HACC Sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. âyetten itibaren 6 âyet Medine'de, diğerleri Mekke'de nâzil olmuştur. Bu sûrede,...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

023-MÜ’MİNÛN SURESİ

23-el-MÜ'MİNÛN 118 (yüzonsekiz) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaşayışlarından ve nâil olacakları...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

024-NÛR SURESİ

24-en-NÛR 64 (altmışdört) âyetten ibaret olan sûrenin tamamı Medine'de nâzil olmuştur. "Nûr âyeti" diye bilinen 35. âyette Allah'ın, gökleri ve...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

025-FURKÂN SURESİ

25-el-FURKÂN Bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur, sadece üç âyetinin (68, 69, 70) Medine'de nâzil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

026-ŞUARÂ SURESİ

26-eş-ŞUARÂ Mekke'de nâzil olan bu sûre, 227 (ikiyüzyirmiyedi) âyettir. 224, 225, 226, 227. âyetleri (dört âyet), Medine'de nâzil olmuştur. "Şuarâ",...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

027-NEML SURESİ

27-en-NEML Bu sûre, Mekke'de nâzil olmuştur. 93 (doksanüç) âyettir. "Neml" karınca demektir. 18. âyetinde, Süleyman aleyhisselâmın ordusuna yol veren karıncalardan...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

028-KASAS SURESİ

28-el-KASAS Bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur. 85. âyetinin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında, 52 ilâ 55. âyetlerinin ise Medine'de...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

029-ANKEBÛT SURESİ

29-el-ANKEBÛT Mekke'de nâzil olan bu sûre 69 (altmışdokuz) âyettir. "Ankebût", örümcek demektir. 41. âyetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

030-RÛM SURESİ

30-er-RÛM âyeti hariç, sûrenin tamamı Mekke'de nâzil olmuştur. 60 (altmış) âyettir. İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip...
Read More