Çınaraltı – 2014.01.08 – DUYGULARIN KONTROLÜ – 1 BÖLÜM

3360
01/08/2014 Tarihinde admin tarafından yayınlandı

“en bahtiyar odur ki, bu dünyayı bir misafirhane-i askeriye
telakki etsin.”
“dünya ahiretin tarlasıdır.”
“kırılacak şişere elmas fiyatını verme!”
“dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmünde;
ahirete yönelik işler ise elmas kıymetindedir.”
“insanlara verilen şiddetli duygular ahireti kazanmak
için verilmiştir.”
“gelecek kaygısı ahireti düşünmek için verilmiştir. dünya
büsbütün verilirse insana azap verir.”
hırs ve inat ahirete nasıl yöneltilir?
“dünya hırsı zarar verir, ahiret hırsı kazandırır.”
inat duygusu insana neden verilmiştir?
neden nasihat tesir etmez?
duygular insanlara neden verilmiştir?
aşk şiddetli bir muhabbettir. faniye yöneltirsek elem;
hakiki sahibi olan allah´a yöneltirsek huzur verir.”
“şöhret; kulu kula kul yapar.”