Hikmet Arayışları – 2015.03.12 – ULFET ADET VE YEKNESAKLIK PERDELERİ

2412
03/12/2015 Tarihinde admin tarafından yayınlandı

“ülfet, âdet ve yeknesaklık perdeleri altında çok
hârika hakikatler gizlenmektedir”.
“insan; allah´ın nimetlerinin ´manalarını anlamaya
ve hatırlamaya´ dikkat etmelidir”.
“her biri mucize olan eserlere, gafletle bakanın
gözüne, bu eserler ´manasız´ görünmeye başlar”.
“göz üzerinde konuşmak, namaza hazırlanmaktır”.
ülfet, âdet ve yeknesaklık perdeleri…
“sadece gözü tanıyıp dünyadan göçüp gitmek israftır”.

Category