KATRE- 12122013- ONYEDİNCİ LEMA NOTALAR

3734
12/12/2013 Tarihinde admin tarafından yayınlandı

münacaattaki tefekkür sırları…
münacaat üzerine tefekkürat…
her gelecek yakındır.
onyedinci lem´a on ikinci nota,
ey rabb-i rahîmim ve ey hâlik-i kerîmim!
“her gelecek şey yakindir.”sirriyla ben şimdiden görüyorum ki, yakin bir zamanda, ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarimla veda eyledim. kabrime teveccüh edip giderken, senin dergâh-i rahmetinde, cenazemin lisan-i haliyle, ruhumun lisan-i kâliyle bağirarak derim: “el-aman, el-aman! ya hannân! yâ mennân! beni günahlarimin hacâletinden kurtar!”
İşte kabrimin başina ulaştim, boynuma kefenimi takip kabrimin başinda uzanan cismimin üzerine durdum. başimi dergâh-i rahmetine kaldirip bütün kuvvetimle feryad edip nidâ ediyorum: “el-aman, el-aman! yâ hannân! yâ mennân! beni günahlarimin ağir yüklerinden halâs eyle!”
İşte, kabrime girdim, kefenime sarildim. teşyîciler beni birakip gittiler. senin af ve rahmetini intizar ediyorum. ve bilmüşahede gördüm ki, senden başka melce ve mence yok. günahlarin çirkin yüzünden ve mâsiyetin vahşî şeklinden ve o mekânin darliğindan, bütün kuvvetimle nidâ edip diyorum: “el-aman, el-aman! ya rahmân! yâ hannân! yâ mennân! yâ deyyân! beni çirkin günahlarimin arkadaşliklarindan kurtar! yerimi genişlettir! İlâhî, senin rahmetin melceimdir ve rahmeten li´l-âlemîn olan habibin, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. senden şekvâ değil, belki nefsimi ve halimi sana şekvâ ediyorum.
“ey hâlik-i kerîmim ve ey rabb-i rahîmim!
senin said ismindeki mahlûkun ve masnuun ve abdin, hem âsi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, hem zelîl, hem müsi´, hem müsin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmiş bir köle olduğu halde, kirk sene sonra nedamet edip senin dergâhina avdet etmek istiyor. senin rahmetine iltica ediyor. hadsiz günah ve hatîatlarini itiraf ediyor. evham ve türlü türlü illetlerle müptelâ olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. eğer kemâl-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şânindir. çünkü erhamürrâhimînsin. eğer kabul etmezsen, senin kapindan başka hangi kapiya gideyim? hangi kapi var? senden başka rab yok ki dergâhina gidilsin. senden başka hak mâbud yoktur ki ona iltica edilsin.”

Category